Společně se zástupci vedení Slezské diakonie jsme vyjeli na jižní Moravu do oblastí zasažených tornádem, abychom se setkali s konkrétními lidmi a rodinami v těchto postižených oblastech a zjistili jejich potřeby. Na základě kontaktů a podnětů místních křesťanů jsme se seznámili s několika osobami a rodinami, jejich těžkým údělem a životními příběhy. Vyjádřili jsme jim ochotu a připravenost pomoci na základě jejich aktuálních potřeb a jsme s nimi v pravidelném kontaktu.

Uvědomili jsme si, že v těchto zasažených oblastech je potřeba vykonat mnoho práce na obnově domů, ale neméně důležitá je psychická i duchovní podpora lidí. Tito lidé potřebuji vnímat, že s nimi někdo sdílí jejich úděl, je jim nablízku a chce jim pomoci. Pro zvládnutí celé situace je a bude ještě dlouho potřeba spoustu fyzických i psychických sil ale také finanční i modlitební podpory.

Tímto chci z celého srdce poděkovat všem dárcům – ať už jednotlivcům, skupinám a farním sborům – Vám všem, kteří jste doposud zareagovali na naši výzvu k humanitární sbírce. Částka, která se vybrala k 30. 7. je ve výši 1 149 456,34 Kč. Velice si toho vážíme. Tyto finanční prostředky budeme rozdělovat konkrétním lidem, konkrétním rodinám, s nimiž jsme v kontaktu, podle jejich aktuálních potřeb.

Děkuji rovněž za dobrovolnickou pomoc jednotlivcům a skupinám z našich sborů, které tam doposud pomáhaly.

Jsme vděčni, že i díky Vašim hojným darům budeme moci pomoci těmto lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci, kdy doslova ztratili střechu nad hlavou a téměř vše bylo zničeno a odváto. O dalších krocích Vás budeme informovat.

Děkujeme Vám za Vaši solidaritu a pomoc!

Pán ať Vám žehná a chrání Vás

Tomáš Tyrlík, biskup SCEAV

jak

jak

Leave a Reply