V letošním ROCE SOLIDARITY vás chceme tímto vyzvat a srdečně poprosit k zapojení sborů a jednotlivců do podpory několika projektů solidarity, o nichž vás chceme informovat v následujících řádcích. Věříme, že tyto Projekty solidarity, které chceme podpořit jako církev, budou pro mnohé lidi v nouzi a existenčních potřebách velkou pomocí a povzbuzením.

„Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.“ (2K 9,7.8)

1. PROJEKT: „SOLIDARITA V BYDLENÍ“

Slezská diakonie i ústav Šance podaná ruka slouží mnohým lidem v jejich složitých životních situacích spojených se zadlužením, bojem se závislostí, ztrátou bydlení apod. Podporují nový začátek v novém bydlení, kdy lidé přicházejí do bytů bez vybavení, bez finančních prostředků na jeho pořízení, ale s motivací změnit svůj život a nastartovat ho novým směrem. Projekt cílí na podporu jednotlivců, rodin i služby azylového domu pro rodiny s dětmi.

Nejvíce nedostatkovými věcmi pro nový začátek v bydlení jsou domácí spotřebiče:

 • varná konvice,
 • dvouplotýnkový vařič,
 • mikrovlnná trouba,
 • pračka,
 • menší lednice,
 • žehlička.

Azylový dům Slezské diakonie SÁRA Petrovice u Karviné pro rodiny s dětmi v bytové nouzi potřebuje obnovit v 15 bytových jednotkách malé kuchyňské linky, jejichž stav je už značně opotřebovaný z důvodu mnohaletého používání.

Dalšími nedostatkovými věcmi při podpoře rodin v obtížných životních situacích bývá výbava pro děti:

 • lahve, dudlíky, ohřívače lahví, přebalovací pulty, kočárky, vaničky, kosmetika pro dítě apod.,
 • školní penál, aktovka, psací potřeby, svačinové krabičky a láhve, papuče apod.

Pro Slezskou diakonii i ústav Šance podaná ruka je důležité, aby měli k dispozici alespoň několik kusů z každého domácího spotřebiče, aby byli schopni flexibilně reagovat na vzniklou potřebu podpory konkrétní rodiny/jednotlivce, kteří se stěhují do bytu. Stejně tak je nezbytné mít alespoň několik kusů výbavy pro děti.

A to je příležitost pro naše sbory – uspořádat sbírku na nákup těchto spotřebičů, pořízení kuchyňské linky pro azylový dům nebo na dětskou výbavu.

V projektu SOLIDARITA V BYDLENÍ jde o podporu formou zaslání finančního daru na účet č. 621 246 791/0100:

 • variabilní symbol pro Slezskou diakonii: 911501,
 • variabilní symbol pro Šanci podaná ruka: 911502.

Tyto finanční prostředky budou prostřednictvím darovací smlouvy následně předány výše zmíněným organizacím, které pak zajistí nákup spotřebičů, kuchyňských linek, výbavy pro děti (dle konkrétních potřeb, rozměrů, velikostí, typů apod.). Všechny tyto finanční prostředky budou použity pouze na tento daný projekt.

2. PROJEKT: „POMOC PRONÁSLEDOVANÉ CÍRKVI“

Určitě si mnozí z nás pamatují na dobu komunistické totality a nesvobody. V současné době žijeme v naší zemi v relativní náboženské svobodě. Jako církve nejsme pronásledováni. Víme však, že mnozí křesťané a církve jsou ve světě pronásledováni. Chceme myslet v našich modlitbách na tyto církve a projevit jim i náš malý díl finanční pomoci a solidarity. Chceme tak učinit prostřednictvím podpory organizací Hlas mučedníků u nás a Open Doors v Polsku, které pomáhají pronásledovaným křesťanům ve světě.

Finanční dary na tento projekt je možné zasílat na účet č. 621 246 791/0100:

 • variabilní symbol 911500.

3. PROJEKT: „KOUKNI KOLEM SEBE“

Žijeme téměř celý rok v době pandemie. Tato doba změnila zásadním způsobem chod celé naší společnosti, každého z nás. Pozorujeme však, že mnozí lidé se dostali do velmi složité životní i finanční situace. Začíná růst nezaměstnanost. Některé firmy či živnostníci začínají propouštět. Možná takoví lidé jsou nebo budou i v našich sborech. Je potřeba vnímat i tyto skutečnosti a umět na ně vhodně zareagovat. Mějte na zřeteli i podporu takových lidí v jejich nouzi.

PODNĚT NA ZÁVĚR

Výše jsme popsali konkrétní projekty solidarity a vzájemné pomoci a také způsoby, jak je možné se konkrétně zapojit do podpory těchto projektů ve Vašich sborech. S ohledem na vývoj pandemické situace v zemi, přicházíme nyní s projekty spíše charakteru v podobě finanční pomoci a podpory. V průběhu roku, dle možností, bychom vás chtěli oslovit ještě s dalšími projekty solidarity, které budou spíše praktického, či zážitkového charakteru – opět pro konkrétní skupiny/rodiny/jednotlivce.

Je potřeba otevřít naše oči, srdce, ruce i naše peněženky. Kéž mnozí lidé uvidí na nás křesťanech malý odraz velkého Boha, který je k nám nesmírně milosrdný a solidární. Buďme i my v naší církvi solidární a ochotni zapojit se k pomoci.

„A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.“ (Ga 6,10)

 

S bratrským pozdravem

Tomáš Tyrlík, biskup

 

jak

jak

Leave a Reply