Možná jste v březnovém vydání časopisu Přítel zaznamenali krátkou upoutávku na 21 denní zamyšlení, které nás má vést ve ztišení i s půstem. Denní zamyšlení jsou naplánována od neděle 22. 3. a končí v sobotu 11. 4. 2020.

Tyto tři týdny před Velikonocemi se chceme společně zamýšlet nad každodenním poselstvím pro každého z nás, postit se s cílem hledání Božího vedení pro naše životy, hledání Boží vůle pro naši službu a hledání toho, kým jsme v Ježíši Kristu. Chceme se sdružit a pustit se do toho všichni společně, protože půst nemusí být výzvou jen pro jednoho člověka, ale i pro naše rodiny, společenství, ne-li pro celý národ.

Pán ať ochraňuje a vede vás osobně, vaše rodiny a blízké i vaše sbory.

Za tým EC M.I.S.E.: Pavlína Sztefková a Tomáš Chodura

Klikněte na obrázek:

jak

jak

Leave a Reply