W czwartek dnia 23 września br. zmarł w wieku 67 lat śp. o. Piotr Jerzy Badura SJ, kapłan rzymskokatolicki Towarzystwa Jezusowego, współzałożyciel i prezes Ekumenicznego Stowarzyszenia Chrześcijan w Republice Czeskiej.

Urodził się 6 stycznia 1954 w Bytomiu. W roku 1971 wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi k. Brzozowa. Studia filozoficzne ukończył na Fakultecie Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, teologiczne na Wydziale Teologicznym Bobolanum w Warszawie, historyczne na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1983 z rąk bp. Piotra Bednarczyka w Nowym Sączu.

W 1985 r. został skierowany do Krakowa jako kapelan kliniki. W tym czasie ujawniła się choroba nowotworowa. W roku 1986 w celu leczenia wyjechał do Monachium, gdzie pełnił posługę kapelana Sióstr, poddając się jednocześnie leczeniu. W latach 1988-89 odbył w Berlinie Zachodnim trzecią probację zakonną.

Powróciwszy do Polski zamieszkał w Krakowie, gdzie w latach 1992-97 wykładał historię pedagogiki na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego. Rok później został również zaangażowany jako archiwariusz w Archiwum Prowincji. Od 1996 r. pełnił posługę spowiednika Ojców Kamedułów na Bielanach.

W 1999 r. wysłany został do Czeskiego Cieszyna, gdzie posługiwał jako duszpasterz Polaków i katecheta. Działał tu na polu ekumenicznym, stając się się inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia Inteligencji Chrześcijańskiej, przekształconego w Ekumeniczne Stowarzyszenie Chrześcijan w Republice Czeskiej. Była to organizacja o charakterze ponadnarodowym i międzykonfesyjnym stanowiąca platformę kontaktów pomiędzy przedstawicielami różnych grup społecznych, narodowych, kulturowych, naukowych i religijnych. Jako prezes Stowarzyszenia owocnie współpracował w szerzeniu idei ekumenicznych w Czechach i w Polsce, organizując nabożeństwa ekumeniczne, liczne otwarte seminaria dyskusyjne. Aktywnie uczestniczył konferencjach naukowych o charakterze ekumenicznym. Równocześnie w 2000 r. został powołany na członka Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich PAN. W 2001 r. Złożył we Wrocławiu uroczystą profesję czterech ślubów w Towarzystwie Jezusowym.

W roku 2006 powrócił do Polski, zamieszkując w Czechowicach-Dziedzicach i pracując w tamtejszej parafii św. Andrzeja Boboli. W latach 2010-14 służył jako kapelan Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Wilkowicach k. Bielska-Białej. Następnie wysłany został do posługi w parafii Matki Bożej Pocieszenia w Gliwicach (2014-19).

W roku 2019 trafił do infirmerii czyli izby chorych przy Kolegium Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi. W ostatnich dniach życia do schorzeń, z którymi się zmagał wiele lat, doszło zakażenie koronawirusem. Zmarł 23 września 2021 r. w szpitalu w Sanoku.

Pogrzeb o. Piotra J. Badury odbędzie się w sobotę 2 października br. w Starej Wsi.

W tym samym dniu zostanie on wspomniany w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie podczas wieczornej mszy świętej o godz. 17:30, którą służyć będzie inny wielki orędownik jedności w Chrystusie wszystkich dzieci Bożych, przyjaciel zgasłego ks. prof. Józef Budniak, w obecności miejscowego wikariusza ks. Sebastiana Jarczyka. Postać zgasłego przybliży zebranym piszący te skromne słowa.

Piotr był człowiekiem otwartego umysłu i serca. Było dla mnie ogromnym przywilejem, że mogłem go poznać w czasie jego posługi u nas, w Czeskim Cieszynie. Rozmawiając, rozumieliśmy się w lot, szybko nawiązała się między nami nić przyjaźni, która zaowocowała w postaci współpracy ekumenicznej oraz takich wzajemnych relacji międzywyznaniowych, które nam przypominały błogosławieństwo nierozdzielonego Kościoła, ciała Chrystusowego. Niech odpoczywa w pokoju, a światłość chwały Zbawiciela Jezusa Chrystusa niechaj mu świeci!

jak

jak

Leave a Reply