Ve čtvrtek 2. 9. jsme dovezli a v pátek 3. 9. položili nové koberce v našem kostele v Havířově-Prostřední Suché. Všechny tři (dlouhý 22,7 m, 3×4 m před oltářem a malý v oltáři) mají jednotný vzor a barvy, a byly pořízeny z finančního daru pana MUDr. Christiana Molina. Vřelý dík, Pán Bůh zaplať!
Kromě dárce děkujeme spolu s manželkou presbyteru Bogdanovi Tacinovi za transport a paní pokladní Kristině Tacinové za pomoc při úklidu kostela před položením nových koberců.
🙂👍
jak

jak

Leave a Reply