Vláda změnila čas vyhrazený pro nákup seniorů na dobu mezi 7. a 9. hodinou ranní. Úprava platí od pátku 20. března.

V rámci dalšího opatření ke snížení rizika šíření nového onemocnění COVID-19 ve městě rozšiřuje Magistrát města Havířova pomoc pro seniory a osoby v nařízené karanténě. V souladu s usnesením vlády České republiky bude odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova pro seniory starší 70 let a osamělé osoby se zdravotním postižením zajišťovat pomoc při zvládání základních životních potřeb (zajištění jídla), včetně nákupů potravin a léků.

Za tímto účelem bylo zřízeno mobilní telefonní číslo 722 726 010, na které mohou občané kontaktovat pracovníky odboru se svou žádostí o nákup. Ten bude uskutečňován v pracovních dnech v době od 8 do 16 hodin.
Nákup lze objednat s uvedením jména a příjmení, adresy pobytu a telefonního čísla také na e-mailové adrese: seniornakupy@havirov-city.cz.

V platnosti zůstává již zřízený kontaktní bod pro občany, kteří jsou v nařízené karanténě a nemohou si nakoupit a nemají ani osobu blízkou pro zajištění základních nákupů včetně léků.

Linka pro nákupy seniorů
(linka je v provozu pondělí až neděle, realizace nákupů pondělí až pátek od 8 do 16 hodin)
+420 722 726 010
Linka pro osoby v nařízené karanténě
(linka je v provozu pondělí až neděle, realizace nákupů pondělí až pátek od 8 do 16 hodin)
+420 721 706 973 nebo 596 813 146 (Městská policie Havířov)
jak

jak

Leave a Reply