Tradičně na 1. neděli měsíce, tj. 7. června 2020 se můžete těšit na nové číslo našeho církevního časopisu „Přítel-Przyjaciel“ s tématem „Církev populární“.

 

„Tématem časopisu Přítel, které právě držíte v rukou, je Církev populární. Přál bych si, abychom jako církev byli populárnější. Abychom uměli zaujmout veřejnost tím, jak umíme podat sdělení, které přinášíme. Abychom nebyli církví, která je spoutaná svou tradicí a pravidly, jejichž nepřístupnost a nesrozumitelnost odpuzuje kolemjdoucí…“ (Tomáš Samiec, Slovo úvodem)

„Když církev není nenáviděna, tak to asi znamená, že ztratila své svědectví a mlčí, že kompromitovala své vyznání. Když církev není milována, pak to asi znamená, že naše službu není službou sebeobětování po vzoru Kristově. Tedy církev kompromitovala svoji službu. A jak je to v současnosti v naší zemi? To je těžká otázka. Mám pocit, že obecně vzato nejsme ani milováni, ani nenáviděni. Řekl bych, že jsme většinové společnosti lhostejní. Co z toho tedy plyne? Posuďte sami…“ (Michal Klus, Vyznání, služba a kompromisy)

„Měli bychom jako církev držet krok se současnou kulturou? Anebo je lepší se přidržet osvědčených způsobů a tradic, které započaly naši předkové stovky let nazpět? Stojíme před důležitými dotazy, které vzbuzují otázky a napětí v nejednom sboru. Jako církev můžeme čelit dvěma vážným nebezpečím. První nebezpečí tkví v tom, že se ve svých církvích a domovech zabarikádujeme a s cílem co největší ochrany se od kultury tohoto světa naprosto oddělíme. Ale je tady i opačná hrozba, že s tímto světem a kulturou natolik splyneme, že nebude žádný rozdíl mezi lidmi, kteří Ježíše následují, a těmi, kteří žijí bez Boha. První nebezpečí nás vede k izolaci a nezájmu, druhé k rozmělnění a kompromisům…“ (Lukáš Sztefek, Tradice s novou vizí)

 

jak

jak