Již příští týden se můžete těšit na záříjové číslo časopisu „Přítel-Przyjaciel“ s tématem „Jaký bude nový školní rok?“

Już w przyszłym tygodniu możecie cieszyć się na wrześniowy numer czasopisma „Přítel-Przyjaciel“ z tematem „Jaki będzie nowy rok szkolny?“

Co najdete v tomto čísle? – Co znajdziecie w tym numerze?

 • Konference rodin

 • V září

 • Co (ne)přeji učitelům, studentům a žákům v novém školním roce?

 • Co očekávám od nového školního roku a co bych si v něm nepřála?

 • Nowa szkoła – jak poradzić sobie ze stresem?

 • Rodičům v novém školním roce

 • Pierwszy dzień reszty twojego życia

 • Na začátku akademického roku

 • Spojrzenie popandemiczne

 • Začátek školního roku očíma mladých

 • Jakým způsobem jako církev oslovujeme Generaci Z?

 • Początki szkolnictwa w Nydku

 • Reformátorova dovolená

 • Z kronik szkolnych

 • Nový generální tajemník SRC

 • Kazania cieszyńskie

 • Pro nejmenší čtenáře: Nemotorné slůně Dumbo

 • Z Biblią na co dzień i Hasło miesiąca

 • Konference 240 let tolerančního patentu

 • Festival SAMaritán

 • Evangelický den

jak

jak