Dobra modlitwa wznosi nasze serca w górę i dodaje siły. Nasi zborownicy wiedzą, że lubię wynajdywać gdzieś w internecie różne ciekawe modlitwy, które mogą nam być pomocne, gdy wznosimy nasze wołania do Boga w obecnej sytuacji chorób i ludzkiej bezsilności. Poniżej Powszechna Modlitwa Kościoła z ostatniej niedzieli, zestawiona z kilku modlitw papieża Franciszka:

Zbawicielu Jezu Chryste, Ty zawsze świecisz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei. Powierzamy się Tobie, uzdrowicielu chorych, który na krzyż wziąłeś nasze cierpienia. Ty, będąc zbawieniem ludu wiernego, wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że sprawisz, aby tak jak w Kanie Galilejskiej mogła powrócić radość i święto po tej chwili próby. Pomóż nam, wcielona Miłości Ojca, byśmy dostosowali się do woli Wszechmocnego i byli gotowi czynić, co nam powiesz. Ty bowiem obarczyłeś się naszym cierpieniem i dźwigałeś nasze boleści, by nas prowadzić przez krzyż ku radości zmartwychwstania. Panie, zmiłuj się!

Kyrie, Kyrie eleison! Kyrie, Kyrie eleison!

W obecnej sytuacji, pełnej cierpienia i udręki, która ogarnia cały świat, wołamy do Ciebie i uciekamy się pod Twoją obronę. Bądź ze wszystkimi naszymi chorymi, których mamy sporo w naszej wspólnocie. Zwróć na nas swe miłosierne spojrzenie i pociesz tych, którzy dotknięci zostali zakażeniem koronawirusem. Bądź z tymi, którzy są zagubieni, opłakują swoich bliskich zmarłych, niekiedy pochowanych w sposób raniący duszę. Wspieraj tych, którzy niepokoją się o osoby chore, przy których, by zapobiec infekcji, nie mogą być blisko. Wzbudź ufność w tych, którzy są niespokojni z powodu niepewnej przyszłości i następstw dla gospodarki i pracy. Panie, zmiłuj się!

Kyrie, Kyrie eleison! Kyrie, Kyrie eleison!

Miłosierny Panie, prosimy, by ta ciężka próba skończyła się, i powróciła perspektywa nadziei i pokoju. Chroń wszystkich, którzy narażają swoje zdrowie i życie, aby ocalić inne istnienia. Podtrzymuj ich wysiłki, daj im siłę, dobroć i zdrowie. Bądź blisko tych, którzy w dzień i w nocy opiekują się chorymi i starają się wspierać potrzebujących. Oświeć, Panie, umysły naukowców, żeby mogli znaleźć właściwe rozwiązania i pokonać wirusa. Wspieraj przywódców państw, aby działali mądrze, z troską i wielkodusznością, pomagając tym, którym brakuje tego, co niezbędne do życia, planując rozwiązania społeczne i ekonomiczne z dalekowzrocznością i z duchem solidarności. Porusz sumienia, aby ogromne sumy używane na rozwój i doskonalenie uzbrojenia mogły być wykorzystane do promowania odpowiednich badań, żeby zapobiec podobnym katastrofom w przyszłości. Panie, zmiłuj się!

Kyrie, Kyrie eleison! Kyrie, Kyrie eleison!

Spraw, o Panie, aby w świecie wzrastało poczucie przynależności do jednej wielkiej rodziny, świadomość więzi łączącej wszystkich, abyśmy z duchem braterskim i solidarnością spieszyli z pomocą w licznych biedach i sytuacjach nędzy. Pobudzaj do stanowczości w wierze, wytrwałości w służbie, stałości w modlitwie. Zawierzamy się Tobie, który jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei, o jedyny nasz Zbawicielu i Odkupicielu, Jezu Chryste! W Twoim imieniu, tak jak nas nauczyłeś, wołamy teraz razem do Boga: Ojcze nasz…

jak

jak

Leave a Reply