Letošní protiepidemická opatření zasáhla výrazným způsobem do příprav XcamPu. Současný plán je takový, že program festivalu bude vysílán on-line z několika nahrávacích míst. Všechny přenosy bude možné sledovat na stránce www.xcamp.cz

Zahajovací setkání se uskuteční ve středu 22. 7. 2020 od 17.00 hod. v evangelickém kostele na Rozvoji; hlavním hostem bude br. Michael Stahl ze SRN. S ohledem na to, že v současnosti je omezen počet osob na veřejných akcích na 100 osob pro sektor se samostatným vchodem, není možné, aby počet přítomných přesáhl 300 osob. Organizátoři se proto rozhodli vyhradit místa v kostele pro dorostence a mládežníky a členy sboru na Rozvoji. Prosíme ostatní, aby využili on-line přenos.

Od čtvrtku do soboty je v plánu on-line vysílání vždy v 10.30 hod., 13.00 hod. a 18.00. Vysílat se bude ze sborů v Oldřichovicích, Třanovicích a Těrlicku, kde se vždy sejde i menší skupinka dorostenců a mládežníků a bude se účastnit vysílání.

Závěrečné setkání v neděli 26. 7. 2020 v 10.30 hod. v kostele Bystřici bude s ohledem na předepsaná omezení vyhrazeno jen pro členy bystřického sboru.

Vysílání bude možno přijímat nejen u počítačů v prostředí domácích pokojů, ale i na setkáních menších skupinek dorostenců či mládežníků. Pro střední a starší generaci je připraven přenos večerních programů a nedělních bohoslužeb v sálu střediska Karmel ve Smilovicích. Povzbuzujeme všechny členy našich sborů a společenství, aby využili on-line vysílání k setkávání v malých skupinách, ať už na půdě sborů či v domácnostech.

Tématem letošního XcamPu je „Rozhodující zápas“. Hlavním evangelistou bude diakon bystřického sboru Boleslav Taska.

Naším přáním je, aby se letošní XcamP stal navzdory omezujícím podmínkám požehnáním pro všechny, kdo se ho budou jakýmkoli způsobem účastnit. Prosíme o Vaše modlitby, aby se toto přání stalo realitou.

jak

jak

Leave a Reply