Vláda dnes rozhodla, že od 25. května nebudeme muset venku nosit roušky. Povinnost chránit nos a ústa však zůstane ve vnitřních prostorách a venku při vzdálenosti menší než dva metry od cizích osob. Roušky by tak nadále musely být povinnou výbavou v MHD nebo při nákupu v obchodě. Je také možné, že s nástupem sezony respiračních nákaz na podzim a v zimním období bude povinnost nošení roušek venku opět obnovena.

Připomínáme, že doma vyrobená rouška nás samotné před nákazou koronavirem nechrání (to „umí“ jen respirátor 3. třídy). CHRÁNÍ ZATO LIDÍ KOLEM NÁS – může se totiž stat, že vir vylučujeme, aniž bychom o tom věděli. Když je tedy nošení roušek povinné – přestože nám není příjemné – zmenšuje se riziko přenesení nákazy na ostatní.

Kapénky, které z našich úst vylétávají při mluvení, kašlání nebo kýchání, jsou tak velké, že se velmi pravděpodobně téměř všechny zachytí i na primitivní doma vyrobené pomůcce, a tím výrazně snížíme komunitní přenos. Pokud se kapénky zastaví na roušce – i kdyby některé pronikly kolem tváří a nosu – rizikovost je mnohem nižší: virových fragmentů ubyde, sníží se i jejich rychlost a kapénky se snáze vypaří. Právě to je důvod nošení roušek – ochrana lidí v našem okolí.

Každá rouška před ústy a nosem je lepší než nic. Důležité je, aby byla prodyšná. Měla by správně zakrývat část od kořene nosu a jít až pod bradu, po tváři co nejdále k uším – zachycená za uchem nebo až za hlavou, aby se nesundávala při mluvení nebo pohybu hlavou. Při neustálém narovnávání si budete kontaminovat prsty, pokud by na ní byla místa s potenciální nákazou.

Kritickým momentem je při užívání roušek především manipulace s nimi a údržba. Při používání jednorázové ústní roušky je žádoucí použít tuto ochrannou pomůcku opravdu pouze na jedno použití. Životnost jednorázových roušek bývá okolo dvou hodin. Pokud používáme textilní roušky (ostatně jsme je v našich církvích donedávna hromádně a ve velkém šili), lze je využívat opakovaně, avšak je nutné dodržovat správné dezinfekční postupy. Při sejmutí roušky z obličeje se jí dotýkáme pouze v oblasti gumiček či provázků. Následně provedeme okamžitou dezinfekci roušky či vložíme jí do uzavíratelného sáčku a dezinfekci uskutečníme až v momentě, kdy nasbíráme více roušek. Po práci s použitou rouškou si umyjeme ruce a provedeme jejich dezinfekci.

Použitá textilní rouška se musí vyvařit po dobu minimálně pěti minut. Po vyvaření necháme roušky ve vodě vychladnout, následně je usušíme a v případě potřeby vyžehlíme (po vyvaření však není žehlení striktně nutné).

Nadále tedy platí, že „moje roušká chrání tebe, tvoje rouška chrání mne“. A hlavně pamatujme na časté mytí rukou – viz obrázek níže.

jak

jak

Leave a Reply