Po uroczystościach związanych z jubileuszem powstania polskiej szkoły ewangelickiej w Suchej Średniej przyszedł czas na nabożeństwo poświęconie DIAKONII.

W niedzielę 11. 9. 2022 miało miejsce wspólne czesko-polskie nabożeństwo ze spowiedzią i Komunią Świętą poświęcone będzie tematyce diakonijnej.

Przypomnieliśmy jedną z absolwentek naszej suskiej szkoły-jubilatki, siostrę przełożoną Annę Klimsza, która po śmierci swojego męża poświęciła się służbie potrzebującym. Służyła wpierw w Ligotce Kameralnej, a następnie od podstaw budowała wraz z ks. sen. Karolem Kuliszem zakłady charytatywne oraz diakonat Eben-Ezer w Dzięgielowie. W sierpniu minęła 50. rocznica jej śmierci.

Bohoslužeb se zúčastnily zaměstnankyně Občanské poradny Slezské diakonie v Havířově, které vyprávěly o své práci.

Zvěstí Božího slova posloužila Mgr. Natálie Klusová, duchovní Slezské diakonie. Pro Slezskou diakonii byla také věnována finanční sbírka uspořádána během bohoslužeb v kapli v Horní Suché i v kostele.

jak

jak