Vláda České republiky s účinností ode dne 24. dubna 2020 umožnila konání bohoslužeb, a to za
následujících podmínek:

  • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,
  • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
  • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
  • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
  • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
    duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
  • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
  • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
  • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor.

Navíc se doporučuje, aby se církve v této fázi uvolňování opatření prozatím zdržely katechetických, pedagogických a podobných aktivit (výuka náboženství, biblické hodiny) a konání farních, presbyteriátních a podobných shromáždění, pokud se tyto nekonají v rámci bohoslužby nebo v přímé souvislosti s bohoslužbou.

Pierwsze po przerwie nabożeństwo u nas w kościele odbędzie się w niedzielę 26. 4., o zwykłej porze: godz. 8:45. Nabożeństwo będzie wspólne, polsko-czeskie.

 

Zapisy na nabożeństwa (do liczby 10 uczestników) przyjmuję na tel. 731 102 364 (ks. Janusz Kożusznik).

jak

jak

Leave a Reply