V období vánočním i novoročním lidé dělají různá předsevzetí. Myslím si, že jejich úspěch vždy spočívá v dobré motivaci. A my vám chceme nabídnout možnosti takového netradičního, až outdoorového předsevzetí, zpočátku pro příští rok, ale já si myslím, že klidně i pro další.

Dopřejme si možnost obsazovat prázdné lavice v našem kostele o nedělích a svátcích, zahrát si pravidelně či nepravidelně na nově zrekonstruované varhany, zazvonit si třemi kostelními zvony v rámci služby v sakristii, dopřát péči zahradě kolem kostela, prožit krásnou chvilku s našimi úžasnými dětmi na nedělní besídce v kostele, na klubu či pobytu, všimnout si osamocených či starších osob v našem okolí a přinést jim kousek naší sborové atmosféry lásky během krátké návštěvy – a mnoho, mnoho dalších možností, které si můžete vymyslet, přijít s nimi za mnou nebo za presbytery a pomoci je uvést do života. Třebas takovým našim snem, který chceme realizovat v brzké době jsou online přenosy – kolik tam je možností se zapojit do obsluhy techniky; anebo při bohoslužbách do technického zabezpečení, abychom měli na novém plátně, které už máme koupené, vždy včas texty písniček, modliteb či Božího slova; aby vedle varhan mohla během shromáždění zaznít i hudba jiného druhu…

Kochani, tych możliwości i okazji jest bez liku – ale złapmy w porę te, które są nam bliskie. Jesteśmy jedną wspólnotą, to od nas zależy, jak tu będziemy mieli i jaki sygnał będziemy posyłać ludziom wokół nas. Nie ma człowieka, który by nie miał obdarowań ani takiego, którego obdarowań byśmy w naszym zborze nie potrzebowali. Każda i każdy z nas jest drogocennym skarbem dla zboru, a przede wszystkim dla Pana, który chce nas zaangażować w coś wartościowego!

jak

jak

Leave a Reply