Vláda schválila nová epidemiologická opatření, která začnou platit v pondělí 22. listopadu. Podmínky na bohoslužbách ale zůstávají nezměněné. Stále platí rozestupy, povinnost nošení respirátorů a dezinfekce rukou, ale kontrola covid pasů nebo testů není pro bohoslužby povinná.

Obdrželi jsme vyjádření biskupa naší církve v této záležitosti:

„U bohoslužeb nadále předpokládáme, že spadají do podmínek podle práva shromažďovacího, jak tomu bylo u předchozích úprav. Zde tedy platí podmínky v prakticky stávající podobě:

‚koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce‘

plus dále platí dřívější povinnost ohledně roušek, kdy je povinné jejich použití:

‚ve všech ostatních v písmenu a) neuvedených vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti‘

Platí tedy doporučení: u bohoslužeb dodržovat … nošení roušek, rozestupy a dezinfekci u vchodu. …

Jednání orgánů právnických osob [v našem případě jednání presbyterstva – vysv. red.] jsou možná v režimu očkování, doklad o prodělání nebo PCR test (ne samotesty nebo antigen!) ne starší než 72 hodin a organizátor má povinnost to aktivně kontrolovat.

Pro ostatní akce kulturního a jiného obdobného charakteru (včetně těch pořádaných církví mimo bohoslužby) platí, že testy už se neuznávají a musí být buď očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19.“

V období adventu máme naplánovaná 2 vystoupení v rámci řádných bohoslužeb, a to v neděli 28. listopadu (1. adventní) – vystoupení pěveckého sboru ŠÁRKA a v neděli 19. prosince (3. adventní) – vystoupení souboru NIEZAPOMINAJKI (sbírka bude věnována na již dokončenou opravu kostela v Bohumíně, v jednom z nejmenších sborů naší církve). Jedná se tedy o řádné bohoslužby Slova Božího (tedy bez zpovědi a Večeře Páně); liturgií přizpůsobíme celkovému obsahu bohoslužeb, tak jak se to obvykle dělá dle luterské tradice.

jak

jak

Leave a Reply