W imieniu członków Klubu młodych na BIS przy MK PZKO w Hawierzowie Suchej oraz Parafii Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W. zapraszamy wszystkich członków, sympatyków, przyjaciół, znajomych do udziału w przygodzie, którą nazwaliśmy

Sucha w starej fotografii, ocalmy ją od zapomnienia.

Zwracamy się więc do Was o udostępnienie starych fotografii z Waszych archiwów związanych z Suchą, naszym kołem PZKO, szkołą, życiem towarzyskim minionych lat.

Szczegóły:

1. Interesują nas zdjęcia wykonane klasycznym aparatem fotograficznym.

2. Udostępnione zdjęcia zostaną zeskanowane (jesteśmy zdolni zdjęcia zeskanować w domu konkretnej osoby), po czym zostaną zwrócone właścicielom. Zainteresowanym możemy nieodpłatnie przekazać ich zeskanowane zdjęcia na płytce CD.

3. Do zdjęć, jeżeli to możliwe, prosimy o krótki opis (data, kogo lub co przedstawia itp.).

4. Najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone drobnymi upominkami.

5. Wybrane zdjęcia zostaną pokazane na okolicznościowej wystawie w naszej świetlicy.

6. W ramach przygody „Sucha w starej fotografii“ planujemy pogadankę z panem Romanem Dzikiem, który już wiele lat dokumentuje jej dzieje.

Wstępny termin poniedziałek 23. 11. 2020, godzina 17:00, sala zborowa ŚKEAW.

Józef Słowik

Kontakt:

Poczta elektroniczna: klubsucha@seznam.cz

Telefon: 603 744 575

Zebrania zarządu MK PZKO Hawierzów Sucha (pierwszy wtorek miesiąca, 17:00)

Spotkania Klubu młodych BIS terminy na naszych stronach klubsucha.wz.cz

jak

jak

Leave a Reply