Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.

V letošním roce Slezská diakonie vstoupila do svého 30 letého působení. Na počátku byl nápad, pak idea, potom vize, následovaly slova a činy… a tak povstala Slezská diakonie – 30 let, 10 950 dní, 262 800 hodin. Všechny tyto roky, dny a hodiny byly naplněny přesvědčením, nadějí, odvahou, požehnáním…

Na konci loňského roku jsme stáli před velkou výzvou, jak těchto 30 let života Slezské diakonie zaznamenat… nápaditě, svižně, živě zmapovat vznik nových služeb, růst stávajících… co je k tomu potřeba? Tým ochotných lidí, dobrého kameramana, odvážné lidi, souhlas s filmováním, zpracování námětu… a tak vznikl film o délce kolem 16 minut.

Po přemýšlení a hlasování film dostal název „30 let cestou vděčnosti“.

A dnes tento film sdílíme také s Vámi.

Přejeme příjemný zážitek.

jak

jak

Leave a Reply