Zveme Vás na bohoslužby, které se opět – po pandemické přestávce – budou konat každou 1. neděli v měsíci v 7:45 h v kapli na hornosušském hřbitově.

Nabożeństwa są zawsze językowo wspólne, czesko-polskie.

Najbliższe z nich 6. 6. 2021 o godz. 7:45.

Serdecznie zapraszamy!

jak

jak