Šestý senát Nejvyššího správního soudu zrušil mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení obchodu a služeb ze soboty 10. 4. 2021.

V návaznosti na rozsudek Nejvyššího správního soudu a opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. dubna 2021, které se výslovně o bohoslužbách nezmiňuje, nejsou kromě toho, že každý účastník bohoslužeb bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), ve vnitřních prostorách budou dodrženy rozestupy 2 metry – s výjimkou členů domácnosti a účastníci si před vstupem dezinfikují ruce, stanovena žádná další omezení.

Od neděle 2. 5. 2021 je možné konat bohoslužby za těchto výše uvedených 3 podmínek, jiná omezení nejsou. Hromadný zpěv je rovněž povolen.

Nejvyšší správní soud se vyjádřil k zákonnosti vládních opatření a to včetně těch částí, které se týkají náboženských obřadů. Citujeme z prohlášení soudu:

„Pokud jde o omezení svobody shromáždění, to pandemický zákon (nejsme-li v nouzovém stavu podle ústavního zákona o bezpečnosti České republiky) neumožňuje vůbec. Předseda senátu Tomáš Langášek zdůraznil, že ministerstvo může pouze stanovit hygienické podmínky pro konání shromáždění, případně stanovit mezní kapacitu prostor, koná-li se shromáždění uvnitř, jinak však omezovat shromáždění, např. stanovením maximálního počtu osob ve vnějším prostředí, nesmí. Totéž platí pro výkon svobody náboženské. Lze stanovit hygienické podmínky pro bohoslužby, ministerstvu však nepřísluší zasahovat do liturgických forem náboženských projevů, konkrétně jsou nepřípustné zákazy hromadného zpěvu a stanovení povinnosti při bohoslužbě sedět.“

jak

jak