1. Jsou již vytištěny přehledy bohoslužeb na příští rok, v elektronické podobě je najdete ZDE.

2. V úterý Dětský klub Paprsek ve sborovém domě, jako obvykle po 15:00 h. Jen připomenu, že činnost klubu byla i v tomto roce podpořena dotací Magistrátu města Havířova ve výši 30 000 Kč. Srdečně děkujeme!

3. O Vánocích se budou v našem sboru konat následující shromáždění:

  • na Štědrý večer ve 22:00 h zde v kostele,
  • na Boží hod vánoční v 7:45 h v kapli v Horní Suché,
  • pak v 8:45 h zde v kostele,
  • na Svátek Štěpána se u nás bohoslužby nekonají, sejdeme se na společných seniorátních bohoslužbách v 9:00 h v kostele na Nivách v Českém Těšíně. Po zakončení bohoslužeb se bude konat krátké, mimořádné zasedání sborového presbyterstva, tj, presbyterů všech farních sborů seniorátu, za účelem voleb seniora a seniorátního kurátora. Presbyteři tuto pozvánku obdrželi, zdvořile prosíme o vaší účast,
  • tentýž den se v kostele Na Nivách v Českém Těšíně bude od 16:00 h konat Štěpánská slavnost Křesťanského společenství s tématem „Ježíš Král nebo Ježíšek“. Slovem poslouží Tomáš Uher, ředitel Univerzitního křesťanského hnutí. Hudebně zpestří setkání vystoupení souboru Citadela z Albrechtic.

4. Pak na Starý rok bohoslužby zde v kostele v 16:30 h, jelikož Nový rok připadá tentokrát na neděli, tedy je to první neděle v měsíci, bude se svátost Večeře Páně konat nikoliv na Silvestra, nýbrž v rámci novoročních bohoslužeb. Předtím ještě novoroční služby Boží v kapli v Horní Suché v 7:45 h, pak v 8:45 h zde v kostele se zpovědí a Večeří Páně.

5. V neděli 8 ledna se dle nových přehledů bohoslužby zde v kostele nebudou konat, sejdeme se odpoledne v 15:00 h ve sborovém domě na Novoročním setkání u stolů, tedy tradičně posunuté na nový rok „sborové vigilijce“.

jak

jak