Po konzultaci s hostem, který má v pátek 13. března v 16:30 h vykonat postní bohoslužbu v sále našeho sborového domu, seniorem Mgr. Romanem Raszkou, jsme došli k závěru, že se toto rekolekční setkání bude konat, obdobně jako bohoslužba v kostele v Písku, v rámci které zvěstí Božího slova sloužím já. Shromáždění v obou těchto sborech jsou natolik malá, že se na ně poslední rozhodnutí Bezpečnostní rady státu nevztahuje. O účasti na bohoslužbách sborovníci rozhodnou sámi – my jakožto pastoři budeme na místě a posloužíme slovem i modlitbou těm, kdo přijdou.

Vzhledem k vývoji epidemie v Evropě se naše vláda rozhodla k dalším mimořádným opatřením. S účinností od 10. března od 18:00 h se zakazují divadelní, hudební, filmová představení a sportovní, náboženské akce a umělecká představení přesahující účast 100 osob. Toto mimořádné opatření platí do odvolání. Od středy je také zrušena docházka žáků a studentů základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol. Zákaz návštěv v nemocnicích a domovech seniorů platí na našem území od minulého pondělka 2. března.

V souvislosti s tím biskup Slezské církve evangelické a. v. Tomáš Tyrlík ve svém nejnovějším oběžníku upozornil pastory a sborová presbyterstva na tato opatření: „Žádám … pastory, sbory a senioráty, aby plně respektovali toto opatření Bezpečnostní rady státu s ohledem na všechny sborové, seniorátní či celocírkevní plánované akce, konference a shromáždění, jejichž počet účastníků přesáhne stanovenou hranici 100 osob. Rovněž žádám, abyste tuto informaci předali dále prostřednictvím co možná největšího počtu Vašich informačních kanálů, aby nedošlo k benevolentnímu porušení tohoto opatření. Zároveň připojuji prosbu o přímluvné modlitby za celou situaci se šířením koronaviru a její zastavení.“

Naše bohoslužebné prostory jsem již na začátku měsíce vybavil gely a vlhčenými ubrousky k dezinfekci rukou. Prosím všechny sborovníky, abychom se chovali zodpovědně a pečlivě dodržovali zásady hygieny. Nezapomínejme v modlitbách na nemocné a prosme o Boží milost pro náš svět. Všem přejí důvěru v Boží ochranu a vedení Ducha svatého.

Biblická hesla na 10. den března 2020:

„Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?“ (Ž 27,1)

„Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.“ (2Tm 1,7)

Váš pastor

jak

jak

Leave a Reply