Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,

aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń

i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym

i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,

pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,

inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,

czujemy się bezradni

w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,

ale ufamy Tobie,

udziel nam pokoju i zdrowia.

Święty Boże! Święty mocny! Święty nieśmiertelny!

Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny

wybaw nas, Panie.

Od nagłej i niespodziewanej śmierci

zachowaj nas, Panie.

My grzeszni ciebie Boga prosimy,

wysłuchaj nas, Panie!

 

Modlitba za infekované koronavirem

Nebeský Otče, přicházíme dnes k tobě jako tvá církev a chceme prosit za onemocnění, které ve světě způsobuje koronavirus. Ty jsi Hospodin, který uzdravuje. Prosíme, odpusť nám naše hříchy, uzdrav naše nemoci, zbav nás od všeho zlého.

Ty jsi i Hospodin pokoje. Vyprošujeme tvoji přítomnost a pokoj pro ty, kdo ztratili své milované. Modlíme se o tvé požehnání, ať už fyzické, tak i duchovní pro zdravotnický personál, který slouží v první linii. Prosíme, ochraňuj je před nakažením, požehnej všechnu jejich práci a obětavost.

Další ze tvých jmén v Bibli nám zvěstuje, že Hospodin je naše korouhev. Ukazuj svoji moc, odstraňuj ze srdcí strach, ale i temnotu, aby pacienti mohli být silní. Dej, aby jejich léčba mohla být účinná. Dej nám všem naději na tvé uzdravení a spasení.

Pane, ty jsi dobrý pastýř. Dej prosíme moudrost těm, kdo jsou u moci, utiš epidemii. Prosíme, ukaž svoji lásku lidem po celém světě. Ježíši, ty jsi to pravé světlo světa, a my ti důvěřujeme ve vším, co se dotýká naší věčnosti.

Prosíme tě o celou tvou církev. Prosíme o to, aby mohla přinášet tvé světlo do všech postižených míst. Posilni všechny zemdlené a klesající. Otevírej dveře evangelia. Probouzej i nás, abychom mohli mít srdce, které tě hledá a pulzuje pro věčný život.

Duchu svatý, náš Utěšiteli, buď nám na blízku, dávej nám jako tvé církvi po celém světě tvoji inspiraci, víru, lásku a naději. O to tě prosíme ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

jak

jak

Leave a Reply