Modleme se společně každý den napříč tradicemi a denominacemi ve 20:00 h za zastavení epidemie koronaviru!

Křesťané (nejen) římskokatolické tradice se rozhodli každý večer ve stejnou hodinu modlit za zastavení epidemie koronaviru. Bohoslužba za nemocné, za zemřelé a jejich rodiny, za zdravotní personál a za státní představitele a jejich rozhodnutí, která se konala dne 11. března a byla přenášena katolickými médiemi, byla prvním článkem modlitebního řetězce. Na bohoslužbu totiž navázala ve 20:00 h společná modlitba křesťanů po celém světě.

Připojme se k této mobilizaci

Můžeme se pak každý další den ve 20:00 h spojit v modlitbě, jakožto křesťané dobré vůle – je to podle mě naše povinnost vůči našemu světu a lidem kolem nás. V 19:00 zřejmě většina z nás sleduje běžné zprávy, hodina po jejich zakončení bude tedy vhodná pro společné ztišení. Výzvy římskokatolické církve se sice nesou v duchu některých typických prvků zbožnosti tohoto vyznání, se kterými jakožto luteráni nemusíme vnitřně souhlasit, nicméně se můžeme v modlitbách k Bohu v Trojici svaté jedinému takto sjednotit a svěřovat náš svět, obzvlášť nemocné, zdravotníky a všechny lidí pomáhající potřebným Boží ochraně.

jak

jak

Leave a Reply