Portál Víra.cz přináší zajímavý text Aleše Opatrného, a v něm několik zásadních křesťanských předsevzetí:

– budeme dodržovat doporučené hygienické zásady, a i když je to nepohodlné dodržíme pokyny o karanténě, ačkoliv se nám třeba nelíbí;

– nebudeme dbát na podivné „zaručené rady“ jak se chránit, které přicházejí kdoví odkud;

– budeme se dívat kolem sebe, abychom viděli, kdo od nás potřebuje pomoc;

– nevěnujeme se marným úvahám o tom „kdo za to může“;

– pochopíme, že neúčast na bohoslužbě když jsme nakaženi, když jsme v karanténě nebo je nás víc, než dovolených sto osob, je nepříjemnost, ale není to v žádném případě hřích; naopak, hříchem proti pátému přikázání a hlavně proti přikázání lásky k bližnímu by bylo bohoslužby či jiné větší společné zbožné i světské akce se nevzdat;

– ač se nám do toho nechce, uvědomíme si plněji křehkost a zranitelnost naší civilizace i naší osoby;

– ač se nám do toho nechce, omezíme bezbřehé fascinované sledování zpravodajství a vyhradíme si více času na četbu Bible, modlitbu a přebývání s Bohem;

– celou současnou situaci budeme sledovat pod úhlem křesťanské naděje, která není jen nějakým laciným přesvědčením, že všechno dopadne „dobře“, ale je jistotou, že nás nic nemůže odloučit od lásky Kristovy: ani život, ani smrt,  ani nic přítomného, ani nic budoucího… (viz Ř 5,5; 8,31-39);

– celou záležitost epidemie i s jejími důsledky se budeme snažit využít k prohloubení naší víry a důvěry, abychom se opět o něco přiblížili k jistotě víry, kterou tak povzbudivě předkládá apoštol Pavel v Listě Římanům: „Co k tomu řekneme? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás!“ (viz Ř 8,31-34)

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK

jak

jak

Leave a Reply