Přímluvná modlitba v době šíření COVID-19 zaslaná Světovým luterským svazem – společenstvím církví jeho členským církvím

O Bože, Ty jsi Bůh, který uzdravuje, prokaž soucit celému lidskému rodu, který se nachází uprostřed chaosu, je ohrožen nemocí a stíhán strachem. Slyš naše volání, Bože…

… vyslyš naši modlitbu.

Přijď nám na pomoc, když se koronavirus šíří po celém světě, udrav nemocné, buď oporou jejich rodinám a přátelům, chraň je před nákazou. Slyš naše volání, Bože…

… vyslyš naši modlitbu.

Naplň nás duchem lásky a sebeovládání, abycom se mohli sjednotit, postupně získat nad koronavirem kontrolu a zbavit se ho. Slyš naše volání, Bože…

… vyslyš naši modlitbu.

Dej, abychom byli vnímaví a aktivní v boji se všemi nemocemi, jako malarie, dengue, HIV i AIDS, a jiné [je možno vyslovit jejich název nahlas anebo potichu]… které zapřičiňují utrpení a často i smrt mnoha lidí. Slyš naše volání, Bože…

… vyslyš naši modlitbu.

Uzdrav nás z naší sebestřednosti a lhostejnosti, které způsobují, že se znepokojujeme jen tehdy, když virus ohrožuje nás, dej, abychom překonali obavy a strach, kvůli kterým příliš snadno nevšímavě přecházíme naše bližní. Slyš naše volání, Bože…

… vyslyš naši modlitbu.

Posil a povzbuď ty, kteří pracují v oblasti veřejného zdraví a ve zdravotnických zařízeních: pečovatele, zdravotní sestry, asistenty, lékaře a všechny, kteří pečují o nemocné a jejich rodiny. Slyš naše volání, Bože…

… vyslyš naši modlitbu.

Prosíme Tě o inspiraci, o moudrost a naději všem vědcům, kteří v rámci svého výzkumu hledají potřebnou vakcínu. Slyš naše volání, Bože…

… vyslyš naši modlitbu.

Měj ve své péči všechny pracovníky a vlastníky firem, kteří přicházejí o své příjmy z důvodu uzavření jejich podniků, z důvodu karantény, uzavřených hranic a jiných omezení … Ochraňuj a střež ty, kteří musí cestovat. Slyš naše volání, Bože…

… vyslyš naši modlitbu.

Veď představitele národů, aby sdělovali pravdu, zadrž šíření dezinformací a působ svou spravedlností, aby tvá rodina mohl zakusit uzdravení. Slyš naše volání, Bože…

… vyslyš naši modlitbu.

Uzdravuj náš svět, naše těla, posil naše srdce i mysli a daruj nám svůj pokoj a svou naději uprostřed chaosu. Slyš naše volání, Bože…

… vyslyš naši modlitbu.

Vezmi do své láskyplné náruče všechny ty, kdo zemřeli a kdo zemřou dnes, potěšuj jejich blízké, jaté zoufalstvím. Slyš naše volání, Bože…

… vyslyš naši modlitbu.

Pamatuj ve své lásce na celou svou rodinu, celý lidský rod a celé své stvoření.

Amen!

Překlad: Marek Říčan

 

Modlitwa wstawiennicza w czasie rozprzestrzeniania się COVID-19 przesłana do Kościołów członkowskich przez Światową Federację Luterańska – Wspólnotę Kościołów

O Boże, nasz Uzdrowicielu, okaż współczucie całej ludzkiej rodzinie pogrążonej w chaosie i obarczonej chorobą i strachem. Usłysz nasze wołanie, Boże…

… wysłuchaj naszej modlitwy.

Przyjdź nam z pomocą, gdy koronawirus rozprzestrzenia się na całym świecie, ulecz chorych, wspieraj ich rodziny i przyjaciół i chroń ich przed zarażeniem. Usłysz nasz wołanie, Boże…

… wysłuchaj naszej modlitwy.

Obdarz nas duchem miłości i powściągliwości, abyśmy mogli się zjednoczyć, dążąc do kontroli nad koronawirusem i wyeliminowania go. Usłysz nasze wołanie, Boże…

… wysłuchaj naszej modlitwy.

Spraw, abyśmy byli czujni, uważni i aktywni w zwalczaniu wszystkich chorób, malarii, dengi, HIV i AIDS, i innych [można je wymienić głośno lub w ciszy]… które powodują cierpienie i często prowadzą do śmierci wielu osób. Usłysz nasze wołanie, Boże…

… wysłuchaj naszej modlitwy.

Uzdrów nasz egocentryzm i obojętność, która sprawiają, że martwimy się tylko wtedy, gdy zagraża nam wirus, daj nam przezwyciężyć bojaźliwość i strach, przez które zbyt łatwo ignorujemy naszych bliźnich. Usłysz nasze wołanie, Boże…

… wysłuchaj naszej modlitwy.

Wzmocnij i zachęć tych, którzy pracują w publicznej służbie zdrowia i w zawodach medycznych: opiekunów, pielęgniarki, asystentów, lekarzy i wszystkich, którzy oddają się opiece nad chorymi i ich rodzinami. Usłysz nasze wołanie, Boże…

… wysłuchaj naszej modlitwy.

Inspiruj, daj mądrość i nadzieję wszystkim badaczom skupionym na opracowaniu szczepionki. Usłysz nasz wołanie, Boże…

… wysłuchaj naszej modlitwy.

Zadbaj o wszystkich pracowników i właścicieli firm, którzy tracą środki utrzymania z powodu zamknięcia ich zakładów, kwarantanny, zamkniętych granic i innych ograniczeń… Chroń i strzeż tych, którzy muszą podróżować. Usłysz nasz wołanie, Boże…

… wysłuchaj naszej modlitwy.

Prowadź przywódców narodów, aby mówili prawdę, powstrzymuj rozprzestrzenianie się dezinformacji i działaj sprawiedliwie, aby cała Twa rodzina mogła zaznać uzdrowienia. Usłysz nasz wołanie, Boże…

… wysłuchaj naszej modlitwy.

Uzdrawiaj nasz świat, uzdrawiaj nasze ciała, wzmacniaj nasze serca i umysły, a wśród chaosu daj nam nadzieję i pokój. Usłysz nasz wołanie, Boże…

… wysłuchaj naszej modlitwy.

Łagodnie weź w swe dłonie tych wszystkich, którzy zmarli i którzy dziś umrą, pociesz ich bliskich w rozpaczy. Usłysz nasz wołanie, Boże…

… wysłuchaj naszej modlitwy.

Pamiętaj w swej miłości o całej swej rodzinie, całym rodzaju ludzkim i całym swoim stworzeniu.

Amen!

Tłumaczenie: Ewa i Jerzy Sojka

jak

jak

Leave a Reply