Z karty żałobnej podajemy do wiadomości, iż w czwartek dnia 12 marca br. zmarła śp. Helena Wałachowa z d. Fukała, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. Przeżyła 93 lata. Pogrzeb odbędzie się z kościoła Na Niwach w Czeskim Cieszynie we wtorek 17 marca, ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w wąskim gronie rodziny.

Jednoczymy się z Córkami Zgasłej oraz ich Rodzinami, bliższymi i dalszymi krewnymi, łącząc się w modlitwie i przekazując choć tą drogą serdeczne wyrazy współczucia w imieniu naszego zboru, z którego Zgasła pochodziła.

jak

jak

Leave a Reply