Powyższe stowarzyszenia zawarły wzajemne porozumienie poprzez podpisanie wspólnego dokumentu o podjęciu i rozwijaniu wzajemnej współpracy. Dokument ten został podpisany przez prezesów obu stowarzyszeń: Józefa Króla (PTE) i Adama Cieślara (HEREDITAS) na wspólnym posiedzeniu reprezentacji stowarzyszeń w sali centrum Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Czeskim Cieszynie dnia 3 lipca 2021.

Działania i cele obu stowarzyszeń są bardzo zbliżone, podpisane zaś porozumienie pomoże umacniać i wzajemnie wspierać partnerskie projekty w zakresie studiowania i promowania historii protestantyzmu w regionie Śląska Cieszyńskiego.

Polskie Towarzystwo Ewangelickie liczy około 500 członków zrzeszonych w 14 oddziałach na terenie Polski. HEREDITAS z.s. działa od pięciu lat na terenie Republiki Czeskiej.

Zapraszamy na strony internetowe obydwu organizacji: www.ptew.org.pl oraz www.hereditas-zs.cz.

Adam Cieślar

jak

jak

Leave a Reply