V pondělí 24. ledna 2022 v Helsinkách byl zahájen dlouho připravovaný soudní proces, k němuž byla předvolána lékařka a poslankyně finského parlamentu Dr. Päivi Räsänenová, bývalá ministryně vnitra, a biskup Dr. Juhana Pohjola, který stojí v čele Evangelické luterské misijní diecéze ve Finsku od 1. 8. 2021.

Oba jsou obviněni z pobuřování proti skupině lidí. Podle žalobce Räsänenová urazila homosexuály v brožuře „Stvořil je jako muže a ženu“, vydané nakladatelstvím Luther Foundation Finland v roce 2004 a v roce 2019 v rozhlasovém pořadu finské společnosti Yle a na sociálních sítích, kde zveřejnila kopii stránky z Bible s textem epištoly k Římanům 1,24-27. Juhana Pohjola jako šéfredaktor Lutherovy nadace je obviněn z vydání této brožury.

Text Bible odsuzující homosexualitu Räsänenová tweetovala, aby nastavila zrcadlo partnerství finské evangelicko-luteránské státní církve s předním sdružením pro práva LGBTI při pořádání akce Pride v roce 2019. CBN News řekla, že chtěla vyburcovat finskou církev, a dodala: „V modlitebním ztišení jsem byla ujištěna, že teď není můj čas vyskočit z potápějící se lodi, která znázorňuje církev, ale pokusit se probudit spící v tomto člunu, tedy v církvi. A to je důvod, proč jsem se rozhodla to zveřejnit v sociálních médiích,“.

Katolický týdeník z 24. – 31. 1. 2022 uvádí její postoj: „Pokud tento případ vyhraji, bude to velmi důležitý krok pro svobodu slova a vyznání – nejen pro Finsko, ale i pro Evropu a další země. Budu-li odsouzena, nejhorším důsledkem nebude moje pokuta, či dokonce trest odnětí svobody, ale cenzura,“ a je přesvědčena, že „teď je čas promluvit. Čím častěji budeme mlčet, tím více se bude zužovat prostor pro svobodu slova a náboženství.“ Agentuře Reuters před soudem řekla: „Cítím velkou odpovědnost, protože jsem si vědoma, že tento případ je historický pro svobodu slova a svobodu vyznání.“

Paní Räsänenová dorazila k soudu v pondělí s Biblí. Řekla, že je jí ctí, že může bránit svobodu slova a náboženství. Žalobci tvrdí, že její prohlášení překračují hranice svobody slova i náboženského vyznání, a taktéž narušují rovnost a důstojnost homosexuálů.

Podle Pohjoly obvinění nejsou opodstatněná: „Pokud člověk nedokáže rozlišit mezi milováním hříšníka a nenáviděním hříchu, v praxi to zužuje Boží zákon a hlásání evangelia,“ řekl soudu. Spolu s Räsänenovou rázně odmítnul všechna obvinění a žalobcům vytknul jejich urážlivý slovník: „Ačkoli žalobci tvrdili, že to není o teologii, sami se vyjadřovali pejorativně, když mluvili o fundamentalistech a úzkoprsých, přičemž náš pohled na manželství je v křesťanství mainstreamový. Státní zástupce v tomto případě nijak nereprezentoval objektivitu“.

K obviněním poznamenal: „Vyznávám, že Bůh dal důstojnost, hodnotu a lidská práva těm, kteří se označují jako homosexuálové, ale současně označuje homosexuální jednání za hříšné a odporující řádu stvoření a Boží vůli, jak ji nalézáme v Bibli,“ a dodal: „Všichni jsme volání k životu ve shodě s dobrým řádem stvoření. Z křesťanského pohledu na sexuální život to představuje jeho vazbu na manželství jednoho muže a jedné ženy.“

Obviněným hrozí peněžitý trest podle průměrné výše příjmu odsouzené osoby, a to nejméně za 120 dnů pro Räsänenovou a 60 dnů pro Pohjolu. Prokurátor navíc požadoval pro finskou Lutherovu nadaci komunitární pokutu ve výši nejméně 10 000 eur. Žalobci také požadují, aby Räsänenová a Lutherova nadace odstranily dotyčný text z internetu. Žalobci rovněž žádají, aby společnost Yle odstranila napadené pasáže z rozhlasového rozhovoru Rubena Stillera s křesťanskou političkou na téma „Co by si Ježíš myslel o homosexuálech?“.

Pondělní řízení bylo ukončeno po osmi a půl hodinách včetně přestávek kolem osmnácti hodin. Závěrečná prohlášení nebyla vyslechnuta, ale odložena na 14. února 2022.

Stanislav Piętak, emeritní biskup

jak

jak

Leave a Reply