Milé sestry a milí bratři, přátelé,

vzhledem k vývoji pandemie způsobené šířením nemoci covid-19 i s ohledem na velké množství šířících se po internetu nepravdivých či překroucených informací ve věci výzkumu a vývoji vakcíny proti koronaviru, jak rovněž dalších biblicko-eschatologických otázek, chceme povzbudit vás jako jednotlivce, rodiny, společenství a farní sbory k rozvážnému přemýšlení, dostatečnému nastudování si dostupných odborných článků ohledně vakcinace, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů a vést ke svobodnému a zároveň zodpovědnému rozhodování se v této naléhavé a důležité záležitosti.

Život a tělesné zdraví jsou vzácné dary, které nám Bůh svěřil. Máme se o ně rozumně starat a brát přitom do úvahy potřeby jiných a společné dobro.

Důležitou součástí ochrany života a zdraví je prevence infekčních nemocí. Ve snaze vyvinout účinné prostředky proti nemoci covid-19 se v uplynulých měsících dosud bezprecedentním způsobem zkoncentrovalo a podpořilo celosvětové úsilí vědy a výzkumu. Toto úsilí vnímáme jako velmi cenné a prospěšné.

Stejně jako jiné vakcíny procházela i vakcína proti koronaviru všemi standardními testovacími fázemi. Vývoj vakcíny proti covid-19 se však uskutečnil mnohem rychleji, než je běžné. Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti, sdělil, že do testování vakcíny, na rozdíl od klasického vývoje, se zapojil velký počet testovacích center po celém světě a každé z nich mohlo do testování zařadit několik set dobrovolníků. Díky tomu mohla být tato vakcína v krátké době testována na více než 45 tisících lidech. Její účinnost je obdivuhodně vysoká, některé zdroje uvádějí až 95 % úspěšnost a nežádoucí účinky velmi nízké.

S rozšířením pandemie covid-19 se rozšířily mnohé fake news (falešné zprávy), hoaxy, mýty, konspirační teorie a dezinformace, které také žel kolují a jsou rozesílány mezi křesťany.

Není možné zde vyjmenovat všechny, uveďme např. falešnou zprávu, že při vpichu bude člověku implantován čip jako znamení šelmy. Jedná se o nepravdivou informaci, která se snaží vyvolat strach a paniku. Nebo názor, že kdo se nechá naočkovat, spáchá hřích a nedůvěřuje Bohu či jiné velmi zavádějící a nebezpečné nesmysly. Rovněž není pravda, že vakcína způsobuje zásah a ovlivnění genetického kódu naší DNA.

Odmítáme a distancujeme se také od zavádějících informací, které vytrhávají biblické verše z kontextu a vytvářejí apokalyptické představy, které působí zastrašování a zmatek. Z křesťanského pohledu hovoříme o tom, že „učení o posledních věcech“, tzv. eschatologie, poukazuje na to, že od časů Ježíše Krista nastala nová skutečnost a člověk se nachází „v posledních dnech“.

Na rozdíl od tzv. apokalyptiky, která je určitou formou opisu historických událostí, se rozhodující eschatologická událost odehrála v osobě a díle Ježíše Krista. Křesťan by měl žít v očekávání a připravenosti každý den, neboť nikdo z nás neví, kdy pro něho nastane „naplnění času“, zda před příchodem Krista, nebo při Jeho příchodu.

Povzbuzujeme vás k tomu, abyste si své případné strachy, obavy či pochybnosti napsali a své hledání odpovědí zaměřili konkrétním směrem. Neváhejte o tomto tématu diskutovat s lékaři nebo pastory a lidmi, kterým důvěřujete. Ujasňujte a pojmenovávejte si, jestli se vaše nejistoty týkají zdravotního nebo duchovního charakteru. Vytvářejte si svůj postoj a názor bez nátlaku, ale nezavírejte oči před realitou, v níž žijeme. Náš život i všechno úsilí a snažení v boji s epidemií je v Božích rukou (Ž 31,15).

Buďme vděčni za výsledky vědy, práce a úsilí mnoha výzkumníků a odborníků. Vakcinace jako prevence, předcházení, omezení šíření či vypořádání se s infekčními nemocemi v posledních 150 letech zachránila mnoho lidských životů. Vakcinace proti covid-19 je velké nakročení na cestu, která může přibrzdit šíření koronaviru, aby celá společnost fungovala bez lockdownů a vládních nařízení či omezení. Každá vakcinace je určité riziko, ale další šíření koronaviru je spojeno s neporovnatelně větším rizikem a ohrožením mnoha lidí na životě.
Modleme se o Boží moudrost při rozhodování a spolehněme v důvěře na Pána Boha. Mysleme na své zdraví a také zdraví svých bližních.

Církevní rada Slezské církve evangelické a. v.

Další zdroje:

 1. http://www.skzcr.cz/files/Stanovisko_Sdruzeni_krestanskych_zdravotniku_vakcinace.pdf
 2. https://tn.nova.cz/clanek/biskupove-vericim-ockovat-se-proti-covid-19-je-moralne-pripustne.html
 3. https://www.krestandnes.cz/kongregace-pro-nauku-viry-oznacila-proticovidove-vakciny-za-mravne-prijatelne
 4. https://www.krestandnes.cz/stanovisko-cbk-k-ockovani-proti-covid-19
 5. https://www.krestandnes.cz/znamy-vedec-prohlasil-ze-duchovni-maji-zodpovednost-za-verici-aby-se-nechali-ockovat
 6. https://domaci.ihned.cz/c7-66858070-13elpq-ae7a0dd541e5816
 7. https://m.facebook.com/Daniel.Stach.journalist/videos/jak-funguje-nov%C3%A1-mrna-vakc%C3%ADna-proti-covid-19/421236722621744
 8. https://www.tvnoviny.sk/na-telo/2014664_vladimir-krcmery-dal-by-som-sa-zaockovat-aj-ruskym-sputnikom
 9. https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/otazky-a-odpovedi-ockovani-proti-covidu-19.A210111_084159_zdravi_pet
 10. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/konspiracni-teorie-ockovani-fake-news-hoax-vakcinace.A210112_120835_domaci_knn
 11. https://ct24.ceskatelevize.cz/media/3253844-slovensko-reaguje-i-na-dezinformace-ktere-se-o-covidu-siri-v-cesku-sami-nedokazeme
 12. https://manipulatori.cz/vakcina-tercem-pozornosti-jako-jedina-z-leciv
 13. https://www.lidovky.cz/svet/vakcina-od-pfizeru-brani-i-sireni-viru-v-populaci-tvrdi-izrael-po-prodelani-nemoci-je-dle-britu-imun.A210114_205950_ln_zahranici_sed
jak

jak

Leave a Reply