Slavkovice, 12. 6. 2022

„Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. (1K 13,13) Amen.

Vaše excelence otče arcibiskupe, důstojní otcové, sestry a bratři!

Je mi ctí být s vámi zde na kongrese a děkovné mši svaté a účastnit se aktu zasvěcení. Dovolte mi, abych v první řadě předal pozdravy od předsedy Ekumenické rady církví, našeho biskupa Tomáše Tyrlíka a také jménem celé Slezské církve evangelické augsburského vyznání.

Jsme zde, během kongresu, svědky toho, jak „nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty“ – jak píše apoštol svatý Pavel v 11. kapitole Listu Římanům, jednom z liturgických textů pro dnešní svátek Trojice svaté (Ř 11,33-36). „Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko, čteme o pár veršů dál. Mimochodem, tímto slovem zahájil své poselství Svatý otec Jan Pavel II. dne 17. října 1978 v Sixtinské kapli na konci konkláve, když se představoval po svém povýšení na papežský stolec. Mám tu čest být jeho rodákem, nejen ve smyslu národnosti, a také proto, že Wadowice a Krakow jsou kousek od mého rodného Těšína, ale i kvůli tomu, že jeho pradědeček pocházel z Bludovic, což je území dnešního Havířova, tedy území mého seniorátu, v jehož čele mám tu čest stát.

Chvála buď Bohu, že tímto, jak jsme tady spolu, se může naplňovat modlitba našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista: „Aby byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, … aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.“ (J 17,21) Modlitba a akt zasvěcení Božímu milosrdenství je bez pochyby takovým signálem, který společně chceme vyslat do světa – že opět jeho osud svěřujeme Trojjedinému Bohu „pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání Jeho Syna“, tedy kvůli Kristu, protože JEDINĚ V KRISTU má náš život a svědectví smysl. „Jemu tedy buď sláva na věky! (Ř 11,36) Amen.

 

Bože, milosrdný Otče,

který zjevuješ svou lásku ve svém Synu, Ježíši Kristu,

a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém,

Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka.

Skloň se nad námi hříšnými, uzdrav naši slabost,

přemož všechno zlo a dej všem obyvatelům země poznat Tvé milosrdenství,

aby v Tobě, trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje.

Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna

buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen.

jak

jak

Leave a Reply