Sborové presbyterstvo Farního sboru SCEAV v Havířově-Suché, zvolené sborovým shromážděním dne 26. března 2023, zvolilo na svém ustavujícím zasedání dne 20. dubna 2023 kurátora a místokurátora farního sboru.

V kadenci 2023-2027 presbyterstvo bude pracovat ve složení:

  • Ing. Bogdan Tacina, kurátor
  • PhDr. Lech Nierostek, Ph.D., místokurátor
  • Mgr. Marta Tacinová
  • Ing. Bronislav Kadlubiec
  • Ing. Radomir Krygiel
  • Mgr. Jan Marek
  • Ing. Roman Mikula
  • Karel Molinek
  • František Válka

Delegátem na Synod SCEAV byl zvolen místokurátor sboru PhDr. Lech Nierostek, Ph.D., jeho náhradníkem Ing. Bronislav Kadlubiec.

Do seniorátní rady Těšínsko-havířovského seniorátu byl delegován místokurátor PhDr. Lech Nierostek, Ph.D., jako náhradník pak kurátor Ing. Bogdan Tacina.

Předsedou sborového presbyterstva byl zvolen sborový pastor Mgr. Janusz Kożusznik, místopředsedou kurátor sboru Ing. Bogdan Tacina.

Slib presbyterstva se bude konat v neděli 18. června 2023 v rámci bohoslužeb v 8:45 h.

jak

jak