První srpnovou neděli uplyne 99 let od posvěcení základního kamene pod stavbu evangelického kostela v Havířově-Prostřední Suché. V souvislosti s tím se v neděli 6. 8. v 8:45 hod. uskuteční v kostele slavnost, při které vystoupí spojené pěvecké sbory: pěvecký sbor PZKO „Sucha“, pěvecký sbor Českobratrské církve evangelické v Českém Těšíně Na Rozvoji a sbor Církve bratrské v Horní Suché. Sboristé budou zpívat za doprovodu smyčcového orchestru Slezské církve evangelické a. v. Dirigentem je Tadeáš Danel. Během česko-polské slavnosti pronese kázání ve slovenštině ekumenický host Leonard Horváth, romský misionář z Apoštolské církve.

V Prostřední Suché vše začalo školou. Místní evangelíci chtěli, aby se jejich děti učily v rodném polském jazyce. V roce 1852 proto založili vlastní školu. V loňském roce se pod záštitou polské konzulky Izabelly Wołłejko-Chwastowicz konaly oslavy 170. výročí založení dnes již zaniklé instituce. V roce 1908 byla na farním poli v Dolní Suché postavena tzv. nová budova polské školy. V roce 1924 byl položen základní kámen pod stavbu kaple, která byla vysvěcena o rok později. Brzy se však ukázalo, že je příliš malá, a tak byla v roce 1937 rozšířena do dnešní velikosti kostela. Od padesátých let 20. století byl kostel spolu s celým okolím postižen důlními vlivy a v jednu chvíli byl dokonce vymazán z katastrálních map, neboť bylo naplánováno jeho vyřazení z provozu (ačkoliv o tom nebyl nikdo z farnosti informován). V 80. letech 20. století byl hřbitov částečně zatopen a až do poloviny 90. let 20. století byl uzavřen. Na počátku 21. století prošel kostel rozsáhlou rekonstrukcí, při níž byly odstraněny pavlače, které byly přistavěny po druhé světové válce a dodatečně zatěžovaly konstrukci stavby. V roce 2017, u příležitosti 500. výročí reformace, generální opravou prošly varhany.

Bohoslužby v kostele se konají každou neděli, střídavě v polštině a češtině, větší slavnosti se konají společně.

W pierwszą niedzielę sierpnia mija 99 lat od poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła ewangelickiego w Hawierzowie Suchej Średniej. W związku z tym w niedzielę 6.08. o godz. 8:45 odbędzie się w kościele uroczystość, podczas której wystąpią połączone chóry: Chór PZKO „Sucha“, chór Czeskobraterskiego Kościoła Ewangelickiego Na Rozwoju w Czeskim Cieszynie oraz chór zboru Kościoła Braterskiego w Suchej Górnej. Chórzyści zaśpiewają z towarzyszeniem Orkiestry Smyczkowej Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W. Całością podyryguje Tadeusz Danel. Podczas czesko-polskiej uroczystości kazanie w języku słowackim wygłosi gość ekumeniczny – misjonarz wśród Romów na Szumbarku i w Hawierzowie Leonard Horváth z Kościoła Apostolskiego.

W Suchej Średniej wszystko zaczęło się od szkoły. Miejscowi ewangelicy pragnęli, by ich dzieci były nauczane w rodzimym, polskim języku. Założyli więc w roku 1852 własną szkołę w zakupionym przez siebie budynku. W roku ubiegłym, pod patronatem Konsul RP w Ostrawie Izabelli Wołłejko-Chwastowicz, miały miejsce uroczystości 170-lecia nieistniejącej już placówki. W roku 1908 wybudowany został na polu parafialnym w Suchej Dolnej tzw. nowy budynek polskiej szkoły. W roku 1924 wmurowano kamień węgielny pod budowę kaplicy, która poświęcona została rok później. Wkrótce jednak okazała się zbyta mała i w roku 1937 rozbudowana została do obecnych rozmiarów. Od lat 50. dwudziestego wieku kościół wraz z całym otoczeniem podlegał wpływom szkód górniczych, w pewnym momencie wymazany został nawet z map katastralnych, był bowiem przewidziany do likwidacji (choć nikt w parafii nie został o tym poinformowany). Cmentarz w latach osiemdziesiątych częściowo zatopiły wody gruntowe i do połowy lat dziewięćdziesiątych był nieczynny. Kościół na początku XXI wieku przeszedł gruntowną rekonstrukcję, usunięte zostały pawłacze, które dobudowano po II wojnie światowej i dodatkowo obciążały konstrukcję budynku. W roku 2017, na 500-lecie Reformacji, generalnemu remontowi poddane zostały organy.

Nabożeństwa w kościele odprawiane są co niedzielę, na przemian w języku polskim i czeskim, przy większych uroczystościach wspólnie.

jak
jak

jak