Srdečně zveme na setkání žen v našem farním sboru!

Hasło starotestamentowe: „W Panu pokładam nadzieję.” (Ps 130,5)

Hasło nowotestamentowe: „Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków.” (Ef 2,10a)

 • 19. 2. 2020: ŻYCIE PANA JEZUSA – „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.” (J 1,14)
 • 18. 3. 2020: ŻYCIE PANA JEZUSA – „Žasli nad jeho učením, poněvadž jeho slovo mělo moc.” (L 4,32)
 • 15. 4. 2020: ŻYCIE PANA JEZUSA – „Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.” (1Tm 2,5)
 • 20. 5. 2020: WNIEBOWSTĄPIENIE I OBECNA SŁUŻBA PANA JEZUSA – „Ježíš přistoupil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.” (Mt 28,18)
 • 17. 6. 2020: ŻYCIE PANA JEZUSA – „Beránek … je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní.“ (Yj 17,14b
 • LIPIEC I SIERPIEŃ – przerwa wakacyjna
 • 16. 9. 2020: BIBLIJNY WERSET, KTÓRY ZMIENIA ŻYCIE – „Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.” (1Te 5,24)
 • 21. 10. 2020: BIBLIJNY WERSET, KTÓRY ZMIENIA ŻYCIE – „Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.” (Za 4,6)
 • 18. 11. 2020: O TYM, KTÓRY PANUJE NAD ŚMIERCIĄ – „On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.” (2Tm 1,10b)
 • 16. 12. 2020: NASZE RELACJE Z NIEWIERZĄCYMI – „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.” (Mt 5,16)
 • 20. 1. 2021: NAUKA OD TRĘDOWATYCH – MUSIMY ZOSTAĆ ZBAWIENI – „Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím.” (2Kr 5,1b)
 • 17. 2. 2021: NAUKA OD TRĘDOWATYCH – DZIESIĘCIU MĘŻCZYZN W POTRZEBIE – „Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha.” (L 17,15)
 • 17. 3. 2021: NAUKA OD TRĘDOWATYCH – MUSIMY DZIELIĆ SIĘ Z INNYMI WIEŚCIĄ O ZBAWIENIU – „Potom si vespolek řekli: Neměli bychom takto jednat. Tento den je dnem radostné zprávy a my jsme zticha. Budeme-li vyčkávat až do ranního úsvitu, stihne nás trest. Pojďme to tedy ohlásit v královském domě.“ (2Kr 7,9)

Tematy mogą ulec zmianie w zależności od okoliczności.

 

Wszystkie Panie serdecznie zaprasza

Maryla Marek   🙂

jak

jak

Leave a Reply