Vzpomínáme v těchto dnech před Pánem ty, kdo byli z našeho středu odvoláni během minulého roku. Dovolím si zmínit ty z nich, jejichž pohřby se konaly v našem sušském sboru. Jsou to:

  • śp. Józef Gawlas z Suchej Górnej, zm. w wieku 66 lat,
  • śp. arch. Oskar Chmiel z Hawierzowa Błędowic, zm. w wieku 83 lat,
  • śp. Helena Ożanowa z d. Pieczonka z Suchej Górnej, zm. w wieku 90 lat,
  • bp. Jarmila Pawlasová roz. Nováková z Havířova-Prostřední Suché, zemř. ve věku 77 let,
  • śp. Małgorzata Hokowa z d. Filip z Hawierzowa, zm. w wieku 87 lat,
  • śp. Adolf Pawlas z Hawierzowa Suchej Średniej, zm. w wieku 100 lat,
  • śp. Franciszek Jurczek z Hawierzowa Suchej Średniej, zm. w wieku 98 lat,
  • bp. Gertruda Nitschová roz. Nowaková, zemř. ve věku 93 let,
  • śp. arch. Józef Kiszka z Hawierzowa, zm. w sobotę 29 listopada w wieku 70 lat, pogrzeb odbył się w piątek 4 listopada z naszego kościoła.

A Spasitel Ježíš Kristus říká: „Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.“

Modlitwa

Boże, Panie całego stworzenia, wiecznie żywy i pełen mocy! Wspominamy dzisiaj naszych zmarłych, dlatego serca nasze napełnione są żalem, bo ci, którzy odeszli z tej ziemi, byli nam bliscy i drodzy. Dziękujemy Ci za nich samych i za to, coś przez nich dla nas uczynił. Chwalimy Cię za Twoją miłość, którą znajdowaliśmy także w ich sercach. Wierzymy, że są oni w rękach Twoich i żadna siła nie wydrze ich spod Twojej łaski i miłości. Prosimy: Panie, zmiłuj się nad nami!

Kyrie, Kyrie eleison! Kyrie, Kyrie eleison!

Ojcze wieczności, przede wszystkim dziękujemy Ci za Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, przez którego zerwałeś pęta śmierci i wywiodłeś nieśmiertelność na jaśnię. Dopomóż nam żyć w niezłomnej nadziei, że po czasie doczesnej pielgrzymki zgromadzisz wszystkie dzieci swoje przed tronem łaski i obdarzysz ich życiem wiecznym. Bądź zwłaszcza ze wszystkimi naszymi chorymi, błagamy za siostry i braci: Olgę, Mańkę, dwie Helenki, Růženkę, dwie Ilonki, Heńka, Jadzię, Bronka i wielu innych, których nosimy w naszych sercach i modlitwach. Okaż się Ty sam lekarzem ciała, duszy i ducha. Wspieraj cierpiących niesprawiedliwość i prześladowania. Prosimy: Panie, zmiłuj się nad nami!

Kyrie, Kyrie eleison! Kyrie, Kyrie eleison!

Niech światło tryumfu i zwycięstwa nad śmiercią w Chrystusie rozproszy mroki żyjących na tej ziemi, na której wszystko przemija i musi odejść. Miej nad nami litość i prowadź nas przez Ducha Świętego przez życie, ochraniaj od złego, rozbudź ducha wiary i ufności. Prowadź nas do Królestwa Twojej chwały, gdzie na wieki będziemy Cię wielbić wraz ze wszystkimi wybranymi. Prosimy: Panie, zmiłuj się nad nami!

Kyrie, Kyrie eleison! Kyrie, Kyrie eleison!

Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który tak nauczył nas modlić się do Ciebie: Ojcze nasz…

jak

jak