Tradycji stało się zadość – nakładem Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W. wyszły kalendarze na rok 2022, a najważniejszy z nich, to oczywiście kalendarz książkowy. Wydawanie tego typu periodyków to tradycja charakterystyczna dla Śląska Cieszyńskiego, która niezmiennie u nas przetrwała od XIX wieku. Pierwszy cieszyński kalendarz ukazał się bowiem w roku 1857. Kalendarz Ewangelicki w wersji zaolziańskiej wydawany jest od roku 1933. Do tego momentu istniał jeden wspólny kalendarz dla ludu ewangelickiego po obu stronach Olzy i w obydwu krajach. Jednakże właśnie ze względu na komplikacje związane z przewożeniem wydrukowanych egzemplarzy przez granicę państwową, zbory Ewangelicko-Augsburskiego Kościoła na Wschodnim Śląsku w Czechosłowacji zdecydowały się na wydawanie własnego rocznika. Redaktorem był ks. Jan Unicki, w latach 1925-34 redaktor naczelny czasopisma „Ewangelik”. Pisaliśmy już przed rokiem, iż okładka tego pierwszego zaolziańskiego Kalendarza Ewangelickiego zaprojektowana i wykonana została przez ks. Gustawa Szurmana, a przedstawiała sylwetki siedmiu kościołów: w Błędowicach, Bystrzycy, Czeskim Cieszynie, Ligotce Kameralnej, Trzyńcu, Nawsiu i Orłowej. Kalendarz z taką kartą tytułową ukazywał się przez kilka najbliższych lat.

Okładka nowego kalendarza książkowego naszego Kościoła prezentuje się czysto i świeżo, jego głównym motywem (którego graficy kalendarza starali się nie „zaćmić” dalszymi pomysłami 🙂 ) jest bowiem piękne, kolorowe logo Roku výchovy a vzdělávání – Roku Wychowania i Edukacji; takie też hasło przyświecać będzie naszemu Kościołowi przez cały rok 2022. I tak jak logo można interpretować jako poukładane na sobie książki, przygotowane do tego, by je studiować, albo na chwilę w trakcie czytania odłożone, tak i treść periodyku związana jest z edukacją.

Kalendarz rozpoczyna tradycyjne kalendarium zawierające jak zwykle oprócz dat i dni (na przemian w czeskim i polskim języku w poszczególnych miesiącach) także imiona czeskie oraz polskie, jak również zestaw czytań porannych i wieczornych pochodzący z corocznego opracowania zespołu związanego z wydawaniem haseł Jednoty Braterskiej w Herrnhut. Pierwszy z tekstów ma swoje źródło w lekcjonarzu przygotowanym przez niemiecką Luterańską Konferencję Liturgiczną i nawiązuje do liturgicznego tematu tygodnia lub tekstów biblijnych niedzieli czy święta, drugi zaczerpnięty jest z porządku czytań przygotowanych przez niemieckie Ekumeniczne Stowarzyszenie Czytań Biblijnych. Jest to tzw. lectio continua, czyli metoda lektury Biblii poprzez czytanie każdego dnia kolejnych fragmentów wskazanej księgi. Przy użyciu tej metody można przeczytać cały Stary Testament w ciągu ośmiu lat, a Nowy za cztery lata. Na stronie sąsiadującej z kalendarium i czytaniami znajdzie czytelnik zamyślenia autorstwa pedagogów i katechetów związanych z naszym Kościołem, zawsze na tekst biblijny pochodzący z czytań niedzielnych lub świątecznych danego miesiąca.

W Roku Wychowania i Edukacji nie brak jubileuszy związanych z postaciami kluczowymi dla wychowania młodych pokoleń, związanych z Kościołem ewangelickim: począwszy od samego Jana Amosa Komeńskiego po pedagogów i hymnologów pokroju Jerzego Trzanowskiego, Jana Liberdy czy Jerzego Sarganka. Refleksję ich dzieła i życia zawiera także nasz periodyk, oprócz tego przemyślenia współczesnych pedagogów oraz duszpasterzy. Przykładem może być niezwykle wartościowy tekst Lidii Kosiec pt. „Zawód i powołanie” lub Anny Bystrzyckiej „Czy koncepcja i praktyka pedagogiczna Janusza Korczaka jest nadal aktualna?” Autorzy przypominają też, iż edukacja to proces trwający przez całe życie, zawsze bowiem trzeba, a przede wszystkim warto uczyć się czegoś nowego i rozwijać umysł oraz horyzonty myślowe. Artykuły traktują więc o edukacji człowieka od dzieciństwa, przez wiek średni, po starość i śmierć. Na końcu kalendarza nie brak też tradycyjnego „schematyzmu” Kościoła, czyli spisu adresowo-telefoniczno-webowego oraz mailowego tych osób i miejsc, z którymi czytelnik mógłby w ciągu roku chcieć się skontaktować.

Swoistym „bonusem” dla czytelników naszych periodyków kościelnych, członków oraz sympatyków Kościoła, są kolejne dwa wydawnictwa: kalendarz na biurko oraz kalendarz ścienny. Wychodzą z wydawnictwa znanego co roku pod tytułem „Cztery pory roku”. Kalendarz na stół lub biurko zawiera także zestaw czytań biblijnych na cały rok, a przede wszystkim dwutygodniowe karty kalendarzowe z zaznaczeniem imienin po stronie czeskiej oraz polskiej. Wszystko to w przepięknej oprawie graficznej naszego przyjaciela Jindřicha Nováka, ze zdjęciami poświęconymi tym razem tematyce Bożego stworzenia czyli przeuroczymi fotkami różnych zwierzaków oraz odpowiednio dobranymi sentencjami biblijnymi w obydwu przez nas używanych językach. Już nie dwutygodniowy, a miesięczny format mają karty kalendarza ściennego, powstałego na bazie wcześniej opisywanego biurkowego. Czyli: duże zdjęcie wraz z wierszem bilijnym oraz kalendarium, do którego można wpisywać drobne notatki.

Wszystkie wyżej wymienione pozycje już wkrótce do nabycia w zborach oraz centrali naszego Kościoła. Gorąco polecamy!

jak

jak

Leave a Reply