S hlubokým zármutkem a bolestí v srdci jsme přijali zprávu, že Pán života i smrti si dne 16. 4. 2021 povolal do svého nebeského domova našeho milovaného spolubratra v Kristu bl. p. JANA TOMICZKA Z TŘANOVIC, věrného a požehnaného služebníka v mnoha oblastech života a služby farního sboru v Třanovicích, naší církve, Slezské diakonie, Křesťanského společenství i veřejného života.

Všichni, kteří se chtějí osobně a v tichém rozjímání rozloučit s drahým zesnulým, mohou tak učinit v pátek 23. 4. od 9 do 13 hod. v evangelickém kostele v Třanovicích. V kostele bude umístěna kondolenční kniha, kde bude možné napsat vyjádření soustrasti a zprávu pro zarmoucenou rodinu. Poslední rozloučení pak proběhne v rodinném kruhu od 15 hod. a bude vysíláno na YouTube kanále Třanovice SCEAV nebo prostřednictvím webu tranovice.sceav.cz.

„Jsme tedy stále plni důvěry, neboť víme, že pokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána – žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme. V této důvěře chceme raději odejít z těla a být už doma u Pána. Proto nám také nadevše záleží na tom, abychom se mu líbili, ať už odcházíme domů nebo zůstáváme v cizině.“ (2K 5,6.9)

Jan Tomiczek již v mládí svěřil svůj život Pánu Ježíši Kristu a celý život působil věrně a požehnaně – jako člen i dirigent dechového souboru, člen mužského pěveckého sboru i smyčcového orchestru, dirigent smíšeného pěveckého sboru a iniciátor mnoha aktivit ve sboru, obětavý služebník při mnoha stavebních projektech, presbyter a také kurátor sboru v Třanovicích. Byl rovněž členem představenstva Slezské diakonie, místopředsedou synodu, a především dlouholetým starostou obce Třanovice, předsedou Spolku pro obnovu venkova, motivátorem a tvůrcem mnoha projektů a iniciativ ve veřejné samosprávě.

Jeho odchod je hlubokou ztrátou a bolestí především pro jeho milovanou rodinu, ale také pro třanovický sbor, celou naši církev, spoluobčany Třanovic a mnohé jeho přátelé a spolupracovníky. Mnozí, kteří jsme ho znali a měli možnost ho blíže poznat a s ním spolupracovat, víme, že byl člověkem nesmírně obětavým, působícím pokoj, oddaným služebníkem na díle Páně a oblíbeným starostou obce – prostě člověkem s velkým Č. Jeho otevřené srdce, velké odhodlání přijímat a realizovat těžké výzvy, a přitom hluboká pokora, pracovitost, čestnost, smysl pro humor, otcovský a přátelský přístup, upřímná víra a láska k Pánu Bohu i k lidem byly velkým svědectvím a inspirací pro mnoho lidí z širokého okolí i daleko za hranicemi naší země.

V modlitbách se přimlouváme za celou zarmoucenou rodinu a prosíme našeho Pána o Jeho sílu k nesení této bolesti z odchodu z této časnosti na věčnost drahého a milovaného manžela, tatínka, tchána, bratra, dědečka, strýce, švagra. Děkujeme Pánu Bohu za věrného svědka víry, vytrvalého následovníka Ježíše Krista a neúnavného služebníka, kterého daroval naší církvi v osobě Jana Tomiczka.

Tomáš Tyrlík, biskup

 

jak

jak

Leave a Reply