Święta Bożego Narodzenia poprzedza liczący cztery tygodnie okres, zwany adwentem. Według Encyklopedii Popularnej PWN adwent to: „okres roku kościelnego obejmujący 4 niedziele poprzedzające Boże Narodzenie; symbolizuje oczekiwanie na Chrystusa”. Okres oczekiwania na przyjście Chrystusa jest bogaty w różnego rodzaju zwyczaje i obrzędy. Symbolem tego okresu jest tzw. wieniec adwentowy. Składa się z gałązek drzewa iglastego, różnych ozdób i czterech świeczek, które kolejno są zapalane w każdą niedzielę adwentu.

W tym okresie kobiety odkładały biżuterię i wkładały bardziej stonowane ubrania. Porządkowano dwory, place i domy, istniał zakaz przędzenia wełny, lnu, szycia i darcia pierza. Chłopcy mogli składać wizyty u swych narzeczonych jedynie w czwartki, wtorki, soboty i niedziele, ale nigdy w piątki. Jeżeli zapytać kogoś, dlaczego tak było, odpowie, że było i koniec. Nie ma konkretnego powodu.

Na czas trwania adwentu przypadały uroczystości kilku znanych patronów.

Czwartego grudnia swoje święto obchodziła św. Barbara, patronka górników. Był to dzień wróżb, które miały przepowiadać pogodę świąt Bożego Narodzenia. Św. Mikołaj przychodził dwa dni później, czyli 6 grudnia. W dzisiejszych czasach przekazuje on prezenty głównie dzieciom. Jednak dawniej rozdawał swój majątek tym, którzy tego potrzebowali. Był on biskupem z Miry, uznawanym za patrona ministrantów, dzieci, dziewic i kurtyzan. Był prześladowany i torturowany. Zmarł 6 grudnia, lecz pamięć o nim pozostała i w dzień jego śmierci rozdawane są prezenty. Na 13 grudnia przypadał dzień świętej Łucji. Została ona patronką ociemniałych oraz chorych dzieci. W tym dniu wróżono, jakie będą plony i jaka czeka ludzi pogoda w następnym roku. Okres adwentu kończy się 24 grudnia, czyli w dzień wigilii Bożego Narodzenia. Jest to czas refleksji, zadumy nad życiem, czas przygotowania się na przyjście Zbawiciela, nie tylko w formie porządków w domu, ale głównie przygotowanie duchowe, które pozwoli przyjąć nowonarodzonego Jezusa do swojego serca.

Źródła:
Petrozolin – Skowrońska B. (red.): Encyklopedia Popularna PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Szymik J.: Doroczne zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim. Wydał Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej, Czeski Cieszyn 2001.
Zadrożyńska A.: Świętowania polskie. Przewodnik po tradycji. Wydawnictwo Książkowe „Twój Styl“, Warszawa 2002.