Již několik let je začátek postního období v naší církvi ve znamení Dnů duchovní obnovy. I letošní program jsme připravili ve spolupráci s EC M.I.S.E. Zde můžete zhlédnout duchovní zamyšlení, písně, interview.

Ve středu 17. února jsme vstoupili do 40denního postního období, které vyvrcholí Velikonocemi – největšími křesťanskými svátky. Jak tento čas prožijeme, bude záležet na každém z nás. VYUŽIJME HO K DUCHOVNÍ OBNOVĚ! „Přibližte se k Bohu a přiblíží se k Vám.“ (Jk 4,7)

Je to vhodný čas:

  • ke ztišení,
  • ke studiu Bible či četbě jiných dobrých knih,
  • ke společným večerním rozhovorům a modlitbám jako manželé nebo v kruhu rodiny,
  • k přijetí nových výzev,
  • k přehodnocení životních priorit,
  • k…
jak

jak

Leave a Reply