Gośćmi najnowszego odcinka audycji ekumenicznej „Głos Chrześcijan“ są: biskup pomocniczy rzymskokatolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej dr Piotr Greger, biskup ewangelicko-augsburskiej Diecezji Cieszyńskiej dr Adrian Korczago i znany już słuchaczom ks. prof. Józef Budniak, ekumenista, przewodniczący Komisji Polsko-Czeskiej i Polsko-Słowackiej Polskiej Akademii Nauk. Rozmawiamy na temat ŻYCZLIWOŚCI (to temat tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan).
Życzliwości – oczywiście – trzeba nam wszystkim na co dzień, nie tylko z okazji wielkich nabożeństw czy wspólnych spotkań…
Zapraszam do posłuchania!

jak

jak