Uprzejmie informuję, iż najbliższa audycja ekumeniczna „Głos Chrześcijan“, której posłuchać można będzie w piątek 27.01.2023 r. po godz. 19:04 na falach Czeskiego Radia Ostrawa (99,0 / 105,3 / 107,3 MHz lub w Internecie), poświęcona będzie nieco być może zapomnianej postaci literata, tłumacza, publicysty, działacza społecznego i ekumenisty Pawła Hulki-Laskowskiego, wielkiego miłośnika naszego Śląska Cieszyńskiego.
To postać łącząca narody czeski i polski, wielki popularyzator kultury i literatury czeskiej w Polsce.
Opowie nam o nim bohemistka, jedyna polska członkini Towarzystwa Braci Czapków w Pradze, pasjonatka literatury czeskiej mgr Katarzyna Urbańczyk.
Nie zabraknie także, jak zwykle, dobrej współczesnej polskiej muzyki.
Audycja dostępna będzie później także w archiwum Czeskiego Radia – ale co na żywo, to na żywo! 😉
Do miłego usłyszenia!
jak

jak

Leave a Reply