Klub Paprsek je volnočasovým křesťanským klubem pro děti a mládež. Prostřednictvím klubových setkání nabízíme dětem a mládeži v lokalitě Havířov-Prostřední Suchá možnost zapojit se do vzdělávacích a volnočasových klubových aktivit.

Činnost klubu je založena na křesťanských hodnotách a cílem klubu je napomáhat dětem a mládeži v celkovém osobnostním rozvoji. Pravidelná setkání probíhají jednou týdně v odpoledních hodinách v budově Slezské církve evangelické a. v. v Havířově-Suché na ulici Budovatelů 772/3. Klubových setkání se účastní především děti a mládež romského etnika z Prostřední Suché, ale příležitostně přijíždějí i děti z Havířova Šumbarku. Hlavní cílovou skupinou naší služby jsou děti ze sociálně málo podnětného prostředí, které jsou ohroženy sociálním vyloučením.

Na klubových schůzkách se s dětmi věnujeme zpěvu, děti mají možnost slyšet zajímavé příběhy, které mohou být motivací k úvahám a společným diskusím nad etickými a dalšími tématy, která jsou pro děti aktuální. Děti se v klubu rovněž učí vzájemné toleranci a spolupráci při různých hrách, soutěžích a tvůrčích aktivitách. Dětem se v klubu pravidelně věnují dvě vedoucí, příležitostně se klubových setkání účastní i někteří rodiče dětí. Kromě pravidelných klubových setkání pro děti připravujeme i výlety a speciální kluby v průběhu roku a kluby prázdninové.

Klub Paprsek má v lokalitě Havířov-Prostřední Suchá již dlouholetou tradici. Věříme, že dětem napomáháme v sociálním začleňování, že dětem prostřednictvím klubových setkání pomáháme vhodným způsobem využívat jejich volný čas a že klubové aktivity mají svým zaměřením rovněž charakter primární prevence sociálně-patologického jednání.

V roce 2021 se děti zapojily do vzdělávacích a volnočasových aktivit, které probíhaly formou klubových setkání, organizovaných jednou týdně v odpoledních hodinách v budově Slezské církve evangelické a. v. v Havířově-Suché. Setkání byla koncipována tak, aby napomáhala celkovému osobnostnímu rozvoji dětí, které se v klubu mohly věnovat vzdělávacím, kreativním i sportovním aktivitám. Kromě běžných schůzek proběhly i další akce. V červnu 2021 se děti účastnily zahradní slavnosti spojené s opékáním párků a herními aktivitami. V době hlavních prázdnin v červenci 2021 proběhl celodenní vzdělávací výlet do Archeoparku v Chotěbuzi. Klub Paprsek v roce 2021 navštěvovaly především děti romského etnika ohrožené sociálním vyloučením. V klubu jsme v průběhu roku dětem nabídli zapojení do nejrůznějších podnětných aktivit a věříme, že činnost klubu byla pro děti v dané lokalitě obohacením.

Činnost dětského volnočasového klubu Paprsek byla i v roce 2021 podpořena dotací Statutárního města Havířova ve výši 15 000 Kč. Srdečně děkujeme!

jak

jak

Leave a Reply