Vážení čtenáři a příznivci časopisu Přítel-Przyjaciel,

dovoluji si oslovit Vás touto cestou, abych Vám vysvětlil, proč lednové číslo našeho celocírkevního měsíčníku se VÝJIMEČNĚ objeví ve sborech na druhou neděli v měsíci, nikoliv na první.

Styczniowy numer naszego miesięcznika tym razem ukaże się nie w pierwszą, a W DRUGĄ niedzielę miesiąca. Taka była decyzja rady redakcyjnej – chcąc dotrzymać „reguły”, jaką przez lata stosowaliśmy także do numeru 1. w nowym roku, musielibyśmy drukować go w połowie grudnia. A skoro był zawsze już w tym czasie przygotowany i wydrukowany, szkoda mi było nie posłać go do zborów na Święta. Wydawało nam się to jednak nieco anormalne – na Święta powienien być numer świąteczny, grudniowy.

Tym razem na przełomie roku postanowiliśmy zrobić wyjątek od reguły i drukować „jedynkę” już po Nowym Roku. Numer znajduje się zatem w tej chwili W DRUKU. Możecie cieszyć się więc na gazetkę wprowadzającą nas w temat Roku Wyznania i Służby, w myśl jednego z haseł przewodnich numeru „Věřit znamená konat“. Kolejne numery ukazywać się już będą – jak zwykle – na pierwszą niedzielę miesiąca.

Zachovejte nám i nadále přízeň!

S přáním Božího vedení v novém roce, jménem redakční rady, Váš v Kristu

Mgr. Janusz Kożusznik, vedoucí redaktor

jak

jak

Leave a Reply