Ostatni dzień 2019 roku był zarazem ostatnim dniem życia Józefa Podoli – znanego ze swojej pracowitości, ale też skromności muzyka, dyrygenta, kompozytora, organizatora koncertów, autora melodii do śląskiej liturgii luterańskiej. Tak informację o śmierci kompozytora rozpoczął „Głos”. Ks. Tomasz Molin zaś na swoim profilu facebookowym napisał:

„… Pan Józek był zawsze i wszędzie, zawsze czynny, zawsze otwarty, zawsze był…   Z wielkim smutkiem zawiadamiam, że we wtorek, dnia 31 grudnia 2019 r. w godzinach wieczornych odszedł do Pana, przeżywszy 86 lat śp. Józef Podola, nasz długoletni organista, dyrygent, kompozytor, muzyk, organizator licznych koncertów, członek Międzykościelnej Komisji Śpiewnikowej tworzącej Śpiewnik Ewangelicki dla Luteran w Polsce i w Republice Czeskiej. Wieloletni działacz Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC. Ale przede wszystkim wspaniały człowiek, niezmiernie ważny dla historii i istnienia naszego luterańskiego Kościoła na Zaolziu. W czasach, gdy kontakty naszego Kościoła z ewangelickim Kościołem w Polsce były mocno ograniczone, on poprzez spotkania i kontakty z chórami ewangelickimi w Polsce tę łączność inicjował. Kochający mąż, tata, dziadek, brat… Niech dobry Bóg otoczy go swoją miłością i pocieszy najbliższych”.

Józef Podola założył i prowadził dwa chóry działające w ramach Luterańskiego Kościoła Ewangelickiego A. W.: czesko-polski chór mieszany Lutheran Chorus w Trzyńcu oraz Polski Chór Ewangelicki w Bystrzycy. Przed ponad czterdziestu laty zaczął organizować w Trzyńcu „Wieczory kolęd”, który stały się później tradycją. Był długoletnim organistą, komponował własne utwory sakralne. Aktywność muzyka w Trzyńcu i Bystrzycy doceniły w 2013 roku władze obu miejscowości – otrzymał wówczas Nagrodę Miasta Trzyńca oraz tytuł Osobistość Roku Bystrzycy. Był także laureatem Złotej Odznaki Honorowej Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie.

Pogrzeb śp. Józefa Podoli odbędzie się 8 stycznia 2020 r. o godz. 14:00 w kościele ewangelickim w Bystrzycy.

 

Foto: ks. T. Molin – Józef Podola podczas ostatniego Wieczoru Kolęd w Bystrzycy dnia 8 grudnia 2019 r.

jak

jak