Dětský volnočasový klub Paprsek je křesťanským klubem, který nabízí dětem a mládeži v lokalitě Havířov-Prostřední Suchá možnost zapojit se do vzdělávacích a volnočasových klubových aktivit.

Činnost klubu je založena na křesťanských hodnotách a cílem klubu je napomáhat dětem a mládeži v celkovém osobnostním rozvoji. Pravidelná setkání klubu probíhají jednou týdně v odpoledních hodinách v budově Slezské církve evangelické a.v. v Havířově-Suché na ulici Budovatelů 3. Na těchto klubových schůzkách se děti učí nové písně, seznámí se se zajímavými příběhy, které děti motivují k úvahám a společným diskusím nad etickými a dalšími tématy, která jsou pro děti aktuální. Děti se v klubu rovněž učí vzájemné toleranci a spolupráci při různých hrách, soutěžích a tvůrčích aktivitách. Dětem se v klubu pravidelně věnují dvě vedoucí.

Kromě pravidelných klubových setkání pro děti připravujeme i různé výlety a speciální kluby v průběhu roku a kluby prázdninové. Klub Paprsek má v lokalitě Havířov-Prostřední Suchá již dlouholetou tradici. Klubových setkání se účastní především děti a mládež romského etnika ze sociálně málo podnětného prostředí, která je ohrožena sociálním vyloučením.

Věříme, že dětem pomáháme vhodným způsobem využívat volný čas a že klubové aktivity mají svým zaměřením rovněž charakter prevence sociálně-patologického jednání.

Činnost klubu je podporována z prostředků Magistrátu města Havířova. Děkujeme!

jak

jak

Leave a Reply