W czasie koronawirusa odbyło się pożegnanie z ekumenistą i zasłużonym teologiem ks. dr. hab. Walerianem Buglem. Na podstawie danych zamieszczonych na różnych stronach internetowych pozwalamy sobie przypomnieć postać zarówno jego, jak i jego ojca Oswalda, śpiewaka operowego i teologa.

 

Walerian Bugel

Ve věku 51 let zemřel dne 28. dubna v třinecké nemocnici teolog P. Walerian Bugel. Rozloučení při byzantsko-slovanské liturgii se uskutečnilo dne 6. 5. 2020 ve farním kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně. Poté bylo tělo zesnulého uloženo do rodinného hrobu na hřbitově v Horním Žukově.

Mgr. ThLic. Walerian Bugel, dr. hab., se narodil 26. 7. 1968 v Košicích na Slovensku. 24. září 1993 přijal v Olomouci kněžské svěcení. V letech 1994-1996 pracoval jako odborný asistent na Katedře praktické teologie Řeckokatolické teologické fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešově (nyní Prešovská univerzita). V Ekumenickém institutu Katolické univerzity v polském Lublinu obhájil v roce 1998 doktorát na téma „W obawie o własną tożsamość. Eklezjologia Unii Użhorodzkiej“.

Od r. 1998 byl externím přednášejícím pro doktorandy na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci, v letech 1999-2003 byl vědeckým pracovníkem této fakulty, od r. 2003 byl odborným asistentem Katedry liturgické teologie, v letech 2002-2003 byl také externím přednášejícím univerzity v Hradci Králové.

Jako duchovní působil Walerian Bugel v několika farnostech ostravsko-opavské diecéze mj. v Karviné, Havířově, Ostravě – Mariánských Horách a Šilheřovicích.  Od roku 2017 byl výpomocným duchovním děkanátu Frýdek a příležitostně sloužil jak v římskokatolickém tak i byzantskoslovanském ritu.

Walerian Bugel je autorem 4 monografií, více než 80 odborných článků, více než 30 recenzí, učebnice metodiky psaní kvalifikačních prací, polsko-českého slovníku teologické terminologie, 5 skript pro dálkové studenty, 5 svazků překladů teologických textů atd.

Jako vědec a pedagog se zabýval především ekumenickou teologií se zaměřením na východní křesťanství, problematikou katolických východních církví, východní liturgií, specifikou překladů liturgických textů, teologickými a historickými podmínkami pro charitativní a sociální práci v multináboženské a multikulturní společnosti.

 

Oswald Bugel

Otec Waleriana, Mgr. ThLic. Oswald Bugel se narodil v rodině Emanuela a Walerie. Hudební nadání zdědil po otci, který pracoval jako důlní zámečník. Dětství trávil Oswald v rodném Rychvaldě a příležitostně také v Horním Žukově, kam se z národnostních důvodů museli přestěhovat jeho prarodiče z matčiny strany.

V letech 1931-1936 navštěvoval polskou Základní školu v Rychvaldě, poté (1936-1939) Polské reálné gymnázium Matice školské v Orlové, avšak školní docházku přerušila válka. Středoškolské vzdělání dokončil na Státním gymnáziu A. Osuchowského v Cieszyně (Polsko) maturitou v r. 1947. Ve stejném roce zahájil studium teologie na Teologické fakultě UP v Olomouci, avšak po zrušení teologických fakult byl v r. 1950 odveden k armádě a voj. službu vykonával u Pomocných technických praporů, odkud se mu po několika měsících podařilo ze zdravotních důvodů odejít.

Vzhledem k tomu, že v studiu teologie pokračovat nemohl a že se jako bývalý student teologie nemohl přihlásit na žádnou jinou vysokou školu, začal v roce 1951 na náklady rodičů studovat soukromě zpěv u známého ostravského vokálního pedagoga prof. Rudolfa Vaška.

Během této přípravy byl svým učitelem překvalifikován z barytonového hlasu na tenorový. V té době si přivydělával jako sbormistr ostravské opery. Oswald Bugel tíhl k hudbě od dětství, hrál na housle, následně na klavír, a to v hudební škole v Těšíně, poté na konzervatoři v Katovicích, odkud musel jako Polák v době německé okupace odejít. Za války hrával na varhany v kostelech na Těšínsku.

První sólové angažmá získal v únoru 1954 ve Státní opeře v Košicích. Během své téměř třicetileté pěvecké dráhy účinkoval jako sólista v 40 operních a operetních rolích, také v zahraničí, např. v bývalé NDR (zejména v Halle/Saale a Magdeburgu), v Katovicích, Bytomi a Vratislavi. Nabídky jiných zahraničních vystoupení (např. v Saarbrücken či Bayreuth) mu však komunistický režim nedovolil využít.

Své hudební vzdělání doplnil časem na AMU (tehdy oficiálně Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna) v Poznani, kde v 1977 získal titul Mgr. v oboru zpěvu. V letech 1977-1990 působil jako odborný asistent na Hudební fakultě těšínské pobočky Slezské univerzity v Katovicích, kde vyučoval zpěv; vyučoval také na hudební konzervatoři v polském Těšíně. Úvazek (status) stálého hosta v prestižních polských operních divadlech získal díky přímluvám kardinála Karola Wojtyły, tehdejšího krakovského metropolity.

V roce 1970 již jako operní zpěvák, dokončil přerušené teologické vzdělání na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslavecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích.

Oswald Bugel se v roce 1967 oženil se Slovenkou Jolanou Rímárovou, magistrou farmacie, s níž měl syna Waleriana. Po smrti manželky v r. 1989 se jako vdovec konečně mohl stát knězem. Po vysvěcení v r. 1990 v Olomouci působil v letech 1990-1998 ve farnostech na Těšínsku a Třinecku; po r. 1998 již jako výpomocný emeritní duchovní. Zároveň dálkově pokračoval v postgraduálním studiu teologie v Teologicko-pastorálním institutu opolské filiálky Lublinské katolické univerzity, kde v r. 1994, téměř v 70 letech, získal titul licenciáta bohosloví; pokračování v doktorském studiu mu však bylo zásahem olomouckého arcibiskupa znemožněno.

Zdroj: www.doo.cz, www.tesin.cz

Foto: Archiv Univerzity Palackého v Olomouci

jak

jak

Leave a Reply