Radością i satysfakcją napawają sytuacje, w których dostrzeżona i doceniona zostaje czyjaś mrówcza praca i długoletnie działania dla dobra innych. Dnia 1 października 2021 r. podczas spotkania członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Medycznego w Republice Czeskiej odebrał z rąk Konsul Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie Izabelli Wołłejko-Chwastowicz medal „Bene Merito” ks. sen. Janusz Kożusznik, duchowny Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W., długoletni redaktor kościelnych periodyków „Przyjaciel” oraz „Kalendarz Ewangelicki”. Odznakę Honorową „Bene Merito” (łac. dobrze zasłużonemu) nadaje Minister Spraw Zagranicznych obywatelom polskim oraz obywatelom państw obcych za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Ks. sen. Januszowi Kożusznikowi odznaczenie zostało przyznane już dnia 14 sierpnia 2020 roku, jednak z powodu pandemii nie było dotąd okazji, by je wręczyć.

W uzasadnieniu odznaczenia napisano m.in.: „Ksiądz Janusz Adam Kożusznik od szeregu lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Medycznym. Razem z parafią Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W. w Hawierzowie Suchej wspólnie organizuje prelekcje poświęcone ciekawym postaciom Śląska Cieszyńskiego, które niosły wszelaką pomoc chorym i potrzebującym mieszkańcom tego terenu. W latach 2002-2004 organizował ekumeniczne duszpasterstwo szpitalne w szpitalu z polikliniką w Hawierzowie, a później w Czeskim Cieszynie. W tym czasie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa Szpitalnego przy Ekumenicznej Radzie Kościołów w Pradze. Organizował i prowadził konferencje, dni otwarte, szkolenia. Ponadto w latach 2006-2011 organizował w Pradze polskie nabożeństwa ewangelickie oraz spotkania ekumeniczne. (…) Jest autorem szeregu artykułów w różnych wydawnictwach. (…) Poprzez swoją działalność publicystyczną znacząco przyczynia się do promowania i przypominania wielu postaci zasłużonych dla Śląska Cieszyńskiego, polskości, rozwoju kultury i oświaty. Aktywnie uczestniczy w obchodach rocznic związanych z Polakami i ich obecnością na tych ziemiach. Zaprasza polskie chóry i zespoły śpiewacze do uświetnienia różnych ważnych wydarzeń dla Kościoła i nie tylko. Współpracuje z działaczami środowisk polskich i Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Prowadzi audycję ekumeniczną „Głos Chrześcijan” w ramach polskojęzycznych „Wydarzeń” na antenie Czeskiego Radia Ostrawa”.

Wręczenie odznaczeń miało miejsce podczas spotkania jubileuszowego z okazji 46-lecia Klubu Medyka w Czechosłowacji oraz 30-lecia Polskiego Towarzystwa Medycznego w RC. Jest to jedno z najstarszych stowarzyszeń lekarzy polskiego pochodzenia poza granicami Polski. Tegoroczne Krzyże Zasługi za rozwijanie polsko-czeskiej współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia otrzymali: wiceprezes PTM, anestezjolog dr Jan Karczmarczyk; prezes spółki Trianon zatrudniającej niepełnosprawnych Viliam Šuňal oraz neurolog-pediatra dr Alfred Böhm.

Foto: dr Józef Słowik

jak

jak

Leave a Reply