Náboženská obec Církve československé husitské vydala z iniciativy a pod redakcí Ondřeje Kříže Stolní ekumenický kalendář pro rok 2022, jehož podtitul je Ženy v duchovenské službě. Jedná se o první z ediční řady každoročně vydávaných ekumenických kalendářů, která ponese název V dobré společnosti.

Kalendář 2022 nabízí osobitá, pro tento účel zpracovaná zamyšlení v podání třiapadesáti žen činných v duchovenské službě na různých místech naší republiky i mimo ni, v různých u nás působících křesťanských církvích, řádech či hnutí. Každým týdnem nás tak provede slovo jedné z účastnic projektu. Slezská církev evangelická a. v. je zastoupena pastor Renatou Firlovou, administrátorkou farního sboru v Havířově-Bludovicích a dr. Miriam Szőkeovou, koordinátorkou duchovní služby ve Slezské diakonii a nemocničních kaplanů ve SCEAV.

Jednu stránku editor věnoval propagaci křesťanských, na české mediální scéně vycházejících, tištěných periodik. Samozřejmě, nechybí tam náš Přítel-Przyjaciel.

„Práce na kalendáři mě již víc než půl roku naplňuje souvislým potěšením a radostí, jež se mi, doufám, podařilo přenést i na samotné pisatelky jednotlivých textů, radostí, kterou bych nyní rád sdílel a posunul dál, směrem k ostatním křesťanům,“ napsal redaktor v doprovodním dopise.

Cena kalendáře je 200,- Kč za kus a je možné si jej objednat na webových stránkách www.kiristan.cz

jak

jak

Leave a Reply