Autentické příběhy žen (ne)jen pro ženy

Cítíš se někdy přehlédnutá? Nedůležitá? Zapomenutá? Znáš důvěrně chvíle samoty? V naší zemi žije přes 5 milionů žen. Každá jsme jiná. Máme rozdílné zájmy, společenské postavení, vzdělání, priority, životní cíle, povolání, rodinné a finanční zázemí. I přes tu rozdílnost a pestrost nás však jedno spojuje.

Před nedávnem vyšly autentické a pravdivé příběhy žen z českého prostředí, většinu příběhů psaly ženy z našich sborů SCEAV. Příběhy vyšly v podobě knihy s názvem Nepřehlédnutá.

Kniha Nepřehlédnutá obsahuje 36 životních příběhů různých žen, které popisují svůj příběh nebo zážitek, ať už z radostného nebo těžkého, smutného období. Každý příběh je jiný a dotýká se rozmanitých oblastí.

Hlavním poselstvím a nejdůležitějším sdělením knihy je to, že ať už prožíváme a cítíme cokoliv, nemusíme být na to sami. Je tady Bůh, který má o nás zájem a záleží Mu na nás! Bůh je Bohem, který nás vidí, v Jeho očích je každá z nás Nepřehlédnutelnou ženou 🙂


Kniha je hezky provedená a tak může posloužit jako dárek k narozeninám a různým příležitostem. Je vhodná jak pro věřící, tak nevěřící. Životní příběhy jsou totiž nejlepším svědectvím o tom, že Bůh je živý a jedná!

Všechny máme v sobě ukrytou touhu být nepřehlédnuté. Chceme někam patřit. Potřebujeme lásku, něčí blízkost, zdravou pozornost a jistotu, že na nás někomu záleží. V tomto světě si pozornost a přijetí druhých musíme zpravidla něčím zasloužit. Přes veškerou naši snahu to i tak někdy nebude stačit. Celý život budeme tu a tam zažívat hořký pocit a bolest z odmítnutí či lhostejnosti ze strany druhých. Dobrou zprávou je, že existuje Bůh, který nás bezvýhradně miluje. Jeho pozornost si nemůžeme ničím získat ani zasloužit. Jeho pozornost už máme. Vidí, co prožíváme, a nikdy nás nepřehlíží. Ani v dobrých, ani ve zlých časech. Autentické příběhy různých žen, které obsahuje tato kniha, jsou toho nepopiratelným důkazem.

Zveme Tě na dobrodružnou cestu skrze stránky této knihy,  kde možná poprvé objevíš, nebo si znovu uvědomíš, že i Ty jsi Bohem NEPŘEHLÉDNUTÁ!

Vydal: Inspiramo s.r.o., 2020

jak

jak

Leave a Reply