Již koncem tohoto týdne se můžete těšit na dubnové číslo našeho časopisu Přítel-Przyjaciel s tématem: „Genetika víry“.

Już pod koniec bieżącego tygodnia możecie Państwo cieszyć się na kwietniowy numer naszego czasopisma Přítel-Przyjaciel z tematem „Genetyka wiary“.

Genetika víry

Nezní vám nadpis dubnového čísla poněkud podezřele? Cožpak lze hovořit o genech víry? Víru přeci nedokážeme předat svým dětem prostřednictvím genů. Víra se v člověku rodí pouze díky Božímu zásahu. Jestli vás tyto námitky okamžitě napadly, znamená to, že sensory pravověří u vás fungují velmi dobře.

Na co nás chce provokativní název upozornit? Odpověď na tuto otázku naleznete v příspěvcích aktuálního čísla. Jednotliví autoři se v nich snaží popsat vliv osob a prostředí, který se významným způsobem vtiskl do příběhu jejich víry. Ano, nejedná se o genetiku v pravém slova smyslu, spíše si tento termín vypůjčíme ve smyslu přeneseném.

Dubnové číslo navazuje na celoroční tematický cyklus mezigeneračních vztahů a všímá si různých modelů předávání živé tradice nejen mezi rodiči a dětmi, ale také mezi prarodiči a vnoučaty, dále mezi vrstevníky, učiteli a žáky, v církvi pak efektivního působení katechetek, pastorů, učitelů nedělních škol, vedoucích dorostů a mládeží.

Vůbec nebude na škodu, jestliže se vám v průběhu četby vybaví osoby, které se staly vašimi vzory na cestě s Bohem. Třeba jimi byli kmotři, sousedé, ale klidně i náhodní známí z vlaku nebo dovolené. Rádi bychom vás povzbudili, abyste nám o svých hrdinech víry napsali, abychom mohli vaši zkušenost předat našim čtenářům.

Závěrem dovolte velikonoční přání. Nikdy nepochybujte o tom, že Ježíš je živý Pán a Bůh. Ať vše, co do vás vložil ve křtu, ve večeři Páně nebo prostřednictvím svého Slova, je mnohem více než drahocenný inventář! Ať je to vše radostně sdílené bohatství!

Vladislav Volný, člen redakční rady

 

jak

jak