Na 1. postní pátek dne 28. 2. 2020 jsme prožili první bohoslužbu v rámci letošních postních pátků, rekolekčních setkání v období velkopostního ztišení a reflexe nad urtpením a smrtí Pána Ježíše Krista.

První bohoslužba byla jiná než obvykle – méně „liturgická“, zato jsme měli možnost si poslechnout z internetu zajímavé svědectví „O problémech dnešního křesťanství“. Naším „kazatelem“ byl Szymon Hołownia, polský novinář aktivní v církvi a nadacích pomáhajících potřebným (Rzeszów, 21. 1. 2019 – panel „W labiryncie świata“, spolupořadatele: Tygodnik Powszechny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Klasztor Ojców Dominikanów).

„Pewne chińskie powiedzenie mówi: ‚Jest później niż myślisz‘. Czy w nas jako chrześcijanach widać ciekawość Boga, ciekawość ludzi; czy widać to szaleństwo, które było u podstaw chrześcijaństwa, że mają iść nie gdzie dadzą radę, ale wszędzie? Czy jesteśmy Jego oczami, Jego rękami w tym świecie?

Nakonec jsme se společně modlili za naše okolí, za naše křesťanské svědectví vůči světu a také za všechny infikované koronavirem.

 

jak

jak

Leave a Reply